top of page

OFFENTLIGE INSTITUTIONER

A-2 har gennem årene haft et meget bredt spænd af opgaver i stat, regioner og kommuner. Dette kombineret med at flere af vores konsulenter har haft egen karriere i det offentligt før ansættelsen i A-2, betyder at vi har dyb indsigt i vilkårene for den offentlige sektor.

I opgaveløsningen har vi klart blik for spillereglerne – herunder fx forvaltningsloven, økonomistyringen, samarbejdskulturerne, de mange bundlinjer og den politiske styring.

Samtidigt kan vi inddrage vores viden om arbejdsprocesser og opgavetilgange fra det private for at finde den bedste løsning til den konkrete situation.

 

Løsninger der sikrer øget effektivitet og som er klar til implementering.

Eliteleverandør til det offentlige 2020
KOMMUNER

Vi sætter os hurtigt ind i den faglige, organisatoriske og politiske kontekst, som er rammen for jeres projekt - og hvor der skal findes effektive løsninger

REGIONER

Med tydeligt fagligt fokus løser vi opgaven med forståelse for og viden om de mange 'bundlinjer', der er i komplekse organisationer

STAT

Vi bidrager effektivt og med stor værdi i projekterne, fordi vi kender de statslige strukturer og beslutningsprocesser

Tais Aasbjerg Petersen.jpg

Kontaktperson

Tais Petersen

+45 29 17 30 99

tap@a-2.dk

Chefkonsulent

bottom of page