top of page

Udvalgt SKI leverandør

A-2 er SKI-leverandør inden for management- og it-rådgivning.

A-2 er SKI-leverandør på SKI-rammeaftalen 17.11, der giver mulighed for indkøb af Management konsulentydelser ved direkte tildeling og på 02.06 som omhandler levering af software og ydelser i tilknytning hertil. Ligeledes har vi samarbejdsaftaler for 02.15 og 02.17.

SKI aftale 17.11 Managementsupport, delaftale 1 og 2 (direkte tildeling)

 A-2 er del af konsortiet "17.11 Konsulenterne".

 

Aftalen omfatter rådgivning inden for:

 • Strategianalyse

 • Strategiudvikling

 • Strategiimplementering

 • Organisationsanalyse og -design

 • Strukturimplementering

 • Procesanalyse og procesoptimering

 • Udlicitering, herunder udbudsrådgivning

 • Offentlig-privat samarbejde (OPS)

​Hertil har vi samarbejde med andre firmaer om adgang til SKI aftale 02.15 It-rådgivning og 02.17 It Konsulenter (begge med direkte tildeling)

 

Aftalen omfatter rådgivning inden for:

 • It-relaterede strategier

 • Forretningsbehov, business case og gevinstrealisering

 • It-udbud

 • It-sikkerhed, business continuity og it-compliance

 • It-arkitektur

 • It-govenance

 • Projekt- og programledelse

 • Test

 • Udvikling af ny funktionalitet

 • Tilpasning af eksisterende it-systemer

 • Databehandling

 • Rådgivning om Softwarelicenser

 • Infrastruktur og hardware

 • It systemdrift

Begge aftaler giver offentlige ordregivere adgang til A-2 kompetencer.

 

Vi rådgiver og løser opgaver på alle niveauer fra strategisk rådgivning, forretningsprocesser og effektivisering til udbud, it-infrastruktur og administration med mere.

Peter Müller.jpg

Peter Müller
+45 61 28 06 85

pmu@a-2.dk

Managing Partner

Kontaktperson

bottom of page