Billede af Scott Graham

Publikationer & artikler

Samarbejde og deling af erfaringer og viden er en af A-2's styrker.

Vi får konstant inspiration fra vores kunder og deres udfordringer, vores mange samarbejdspartnere, og af verden omkring os. Vi får yderligere indsigt ved at arbejde med mennesker på alle niveauer i førende organisationer og virksomheder. Dette indarbejder vi i vores fremgangsmåder og dialoger.

Vi forsøger at give lidt af dette tilbage, ikke kun i vores projekter, men også i form af relevante undersøgelser, artikler og interviews, synspunkter, cases, konferencer, med mere. Typisk i samarbejde med en række anerkendte organisationer såsom:

 • Copenhagen Business School

 • Center for Virksomhedsudvikling

 • Danmarks Tekniske Universitet

 • Dansk Management Råd

 • Dansk Industri

 • Dansk-It

 • Økonomistyring og Informatik

 • KL

 • Danske Kommuner

 • European Institute for Risk Management

 • FSR m.fl.

God læselyst!

Samordnet varedistribution
Af Kenneth Flex
2020, September

For en af Danmarks største kommuner har A-2 netop færdiggjort en analyse af, hvordan en nytænkt distribution af varer til alle kommunens arbejdspladser og institutioner på én gang kan:

 • Mindske trængsel og tung trafik i byen i kraft af op til 75% færre vareleveringer

 • Mindske udledning af CO2 og NOX med op til 80%

 • Give lavere varepriser

 • Frigøre tid til kerneopgaver for de medarbejdere, der modtager varer.

 

 Vi kan lave den samme type analyse for din kommune. I den vedhæftede præsentation kan du læse om, hvad analysen resulterer i samt på hvilket datagrundlag.

 

Hvis du har lyst til at høre nærmere om, hvordan vi kan gennemgøre projektet hos jer, er du mere end velkommen til at kontakte Kenneth Flex.

Fjernundervisning i MS Teams
Af Oxana Løvenskjold
2020, Juni

Find inspiration til gennemførsel af fjernundervisning ved hjælp af MS Teams. I en coronatid har mange virksomheder erfaret at de har brug for at flytte deres konventionelle klasseundervisning online.

 

A-2 har udarbejdet en guide som kan hjælpe med at overkomme de praktiske udfordringerne med forberedelse og gennemførsel af online-undervisning.

Derfor bliver dit produktprogram komplekst
Af Søren Hyre-Fenneberg
2017, Juli

I langt de fleste danske fremstillingsvirksomheder jeg besøger, er produktprogrammet komplekst.

 

Jeg oplever især, at kompleksiteten skyldes en overflod af produktvarianter og et alt for stort fokus på kundetilpassede løsninger i produktprogrammet. En konsekvens heraf er en kompleks virksomhed. Kompleksiteten i dit produktprogram står simpelthen i vejen for at udnytte det fulde lønsomheds- og udviklingspotentiale i din virksomhed...

En række danske virksomheder har med hjælp fra forenklingsmetoden Simplimize haft stor succes med at mindske kompleksiteten i deres produktprogram.

Opdel din kontrakt – eller forklar dig!
Af Mikael Schwartz og Christian Østby-Svanholm
2016, November

Mikael Schwarts og Christian Østby-Svanholm giver her lidt gode råd om processerne for offentlige anskaffelser ift. den nye udbudslov.

Sådan får du succes med fælles serviceenheder
Af Christian Braad
2016, August

Mange private og offentlige virksomheder etablerer fælles serviceenheder.

Med fælles serviceenhed mener jeg en enhed, der er en fusion af flere enheder eller funktioner, som skal levere services til virksomheden. Det kan være eksempelvis være inden for administration, HR, salg, ejendomme eller kommunikation.

Desværre ender mange med, at de ikke får den succes med servicecentret, som blev formuleret og kommunikeret i begrundelsen for etableringen.

Det værdiskabende budget
Af Christian Braad
2016, August

Er budgetmodellen tilpasset organisationen?

Chefkonsulent Christian Braad holdt tidligere

på året et oplæg på Økonomiforum om det

værdiskabende budget.

Vejen til succes for Smart City projekter
Trafik & Veje
2016, August

A-2 har bistået Københavns Kommune med gennemførelsen af udbud af kompliceret Smart City løsning indenfor ITS området. Derudover har vi også rådgivet om organisationsudvikling i forbindelse med implementering af løsningen.

 

Læs om hvordan kommunen succesfuldt fik udviklet og implementeret Smart City-løsninger i artiklen, som udkom i Trafik & Veje 08/2016. Her kan du følge og forstå hele processen fra idé til drift.

Tænk dialog, når du tænker evalueringsmetode
Af Jens Munk, Christian
2016

A-2 er med i mange udbud og har set mange evalueringsmetoder gennem tiden. Med Udbudslovens §160 er der indført skærpede krav til detaljeringsgraden af evalueringsmetoden, som skal offentliggøres sammen med udbudsmaterialet.

Vi oplever, at valg af evalueringsmetode ofte giver anledning til panderynker hos ordregiver. Det gælder både ved forventninger til prisspredning, og når ordregiver fastlægger, hvad der vægtes positivt ved den tekniske evaluering. Den primære risiko ved et fejlskøn er, at evalueringsmetoden er uegnet til at identificere tilbuddet med det bedste forhold mellem pris og kvalitet, hvilket som udgangspunkt vil medføre pligt til fornyet udbud.

For at imødegå denne risiko er det A-2's erfaring, at man bør afsætte den fornødne tid til både ekstern og intern dialog, inden man offentliggør udbuddet. I det følgende beskriver vi, hvordan ordregiver kan benytte dialog til at fastlægge evalueringsmetoden.

A-2 A/S   |   CVR: 25 73 49 63   |   Jægersborg Allé 4, 2920 Charlottenlund, tlf. 39 40 41 00   |   Vesterballevej 5, 7000 Fredericia, tlf. 39 40 41 00

A-2 A/S © 2020

 • Linkedin
 • LinkedIn - Hvid Circle