top of page

Vision

"Vi vil være en anerkendt nordisk management konsulent-virksomhed"

Mission

"Vi skaber effektiv forandring for kendte offentlige og private kunder gennem vores og kundernes kompetencer"

Leveregler

A-2 leverer ydelser af høj kvalitet. Der skal være orden i sagerne, og vi forventer, at den enkelte forvalter sin tid og firmaets penge på fornuftig vis. A-2 skal være en god arbejdsplads, hvor vi alle synes, det er engagerende at gå på arbejde.

A-2 er en uafhængig og uvildig rådgiver, og vi sikrer til stadighed, at vi har vores fulde bevægelsesfrihed. Dette sker ved lønsom drift, og ved at ingen kunde udgør en for stor andel af vores omsætning.

Vi er en professionel virksomhed præget af troværdighed og sund fornuft. Opgaver løser vi typisk i samspil mellem flere medarbejdere, og vi drøfter opgaverne og løsningsmulighederne med kolleger. Vi er ikke bange for at gå nye veje, og kunderne skal kunne stole på, at vi løser opgaver på et fagligt højt niveau med sans for detaljen. Vi stræber mod at skabe enkle løsninger og følge dem til dørs, så de bliver en del af dagligdagen hos vore kunder.

Internt i A-2

 • Behandl dine omgivelser, som du selv vil behandles.

 • Vi tager alle ansvar for firmaets, egen og yngre medarbejderes udvikling. Fokus er, hvad jeg kan gøre for andre, og ikke kun hvad de kan gøre for mig.

 • Vi stræber mod, at vi alle bliver dygtigere ved høj grad af vidensdeling internt og med kunder ved godt internt samarbejde, relevant uddannelse og on the job training.

 • Jysk omkostningsbevidsthed gennemsyrer alle vores dispositioner. Vi bruger pengene på det, der skaber værdi.

 • Handlinger sparres med andre, og indeholder de risici, tal da altid med en erfaren kollega.

 • Vi skjuler ikke problemer, men drøfter dem hurtigst muligt i åbenhed, da problemer kun bliver større med tiden og sjældent forsvinder.

 • Opgaver skal løses, så kunden får lyst til at fortsætte samspillet med A-2, husk du er gæst hos kunden.

 • Tidsregistreringen skal afspejle det reelle tidsforbrug for A-2.

 • Kundeopgaver går forud for interne opgaver.

 • Hver opgave afsluttes med en evaluering af opgaves forløb, løsning og resultater internt og med kunden.

 • Vi rekrutterer konsulenter med længere videregående uddannelse, som vi forventer lever op til vores værdier.

Eksternt i A-2

 • Vi har respekt for kundens penge og er effektive i gennemførslen af opgaverne.

 • Vi påtager os kun opgaver, vi er kvalificerede til at løse.

 • Risici i opgaver drøftes med kunden forud og i løbet af opgaveløsningen.

 • Vi leverer kvalitet og professionalisme, både i opgaveløsningen og i alle andre sammenhænge.

 • Vi sætter os ind i kundens mål og udfordringer, arbejder engageret for disse og har samtidig en høj integritet.

 • Vi tager ansvar for, at opgaven drives frem, så den løses rettidigt.

 • Vi behandler alle ordentligt, både kunder, kundens medarbejdere og andre interessenter og stræber mod et samarbejde, som sikrer, at både vi og kunden bliver dygtigere til at løse de fremadrettede opgaver.

 • Diskretion er en æressag. Opgaver kan vi drøfte indbyrdes, men aldrig eksternt.

 • Vi har altid et fagligt fokus og blander os ikke i politik.

 • Vi samler erfaringer fra opgaveløsninger op, så de kan nyttiggøres i fremtidige sammenhænge.

bottom of page