Team

Vi har konsulenter med stor erfaring og ekspertise fra både andre konsulenthuse, private virksomheder og offentlige institutioner. 

 

Vi har også konsulenter med ledelseserfaring fra den offentlige sektor, inklusiv kommuner, regioner og styrelser.


Vores konsulenter har bred erfaring med rådgivning, projektledelse, udbud, relationshåndteringit, offentlig styring & administration og operations. Vi kan sammensætte teams, der imødekommer kundens behov for forskellige typer assistance gennem et projektkursus eller konsulentbistand af alle størrelser og varighed.