Stræbsomme

Vi gør en hurtig og synlig forskel, og leverer mere end du forventer!

Om A-2

A-2 er nu en del af First Chair Group

”Nye muligheder for A-2. A-2 er blevet en del af First Chair Group. FCG består af selvstændige, veldrevne konsulentvirksomheder indenfor komplementære forretningsområder såsom bl.a. ledelse, PR, reklame, rekrutting og kommunikation.

 

Du kan se mere om FCG på www.firstchairgroup.dk. I A-2 har vi haft mange forskellige muligheder og tilbud igennem tiden, men vi var ikke i tvivl om, at First Chair Group er den rigtige udviklingsmulighed for os.

 

Vi forbliver A-2 med vores egen virksomhedskultur og ledelse, men bliver samtidig en del af en meget stærk gruppe af virksomheder, der supplerer os fantastisk og udgør et stort potentiale på mange forskellige måder. Hvis du er nysgerrig er du meget velkommen til at kontakte os.

 

Du kan læse Børsens artikel om det nye samarbejde her: https://lnkd.in/dNMmeMj

Vores kunder siger

Danske Spil

.A-2 bidrog også til, at der blev lavet et markedsorienteret udbudsmateriale, som var overskueligt og let forståeligt for tilbudsgiverne, hvilket vi har fået bekræftet i meget positive tilbagemeldinger fra branchen. Endvidere fik vi strømlinet og struktureret ydelserne således, at de fremover er lette at bestille og styre i aftaleperioden, så vi kan fokusere på at lave nogle gode og effektive kampagner. Vi har med andre ord nydt stort gavn af samarbejdet med A-2.

Region Sjælland

Vi kunne ikke have ønsket os bedre hjælp end den, vi fik fra A-2 til at strukturere en udbudsproces og et udbudsmateriale, som gav lave transaktionsomkostninger for tilbudsgiverne, og som medførte, at vi fik det ønskede leverandørmiks. Samtidig fik A-2 udarbejdet rammeaftale og miniudbudsmateriale, som nu understøtter os i at kunne rekvirere specialistviden hurtigt og nemt.

Halsnæs Kommune

A-2 blev i konkurrence med andre konsulentfirmaer valgt, fordi de hurtigt forstod formålet med analysen og vores behov i forhold til det politiske og administrative niveau. Samtidig tilrettelagde A-2 en proces, hvor både ansatte i administrationen og medarbejdere og ledere på plejecentret var inddraget fra start til slut gennem arbejdsgruppemøder, fokusgruppeinterview, observationsstudium og workshops. A-2's samarbejde med både arbejdsgruppen og plejecenterets medarbejdere var eksemplarisk, og alle involverede har følt sig både hørt og medinddraget. A-2's evne til at sætte sig i medarbejdernes sted, forstå deres arbejdsfelt, vilkår og tilgang gjorde medarbejderne trygge og engagerede i arbejdet.

A-2 har også løbende orienteret det politiske niveau og i forbindelse med den afsluttende afrapportering i udvalget formåede A-2 at bidrage til en overordentlig produktiv politisk drøftelse af balancen mellem økonomi og serviceniveau.

Vi står nu efter analysen tilbage med et produkt, som vil komme til at udgøre et væsentligt input til både de administrative og politiske overvejelser over kommunens plejecenterdrift den kommende lange tid, og vi vil helt sikkert spørge A-2, hvis vi igen skal bruge konsulentbistand.

Lejre Kommune

A-2 har bistået Lejre Kommune med at skabe overblik over de driftsøkonomiske konsekvenser ved en eventuel udtræden af Vestsjællands Beredskab for at danne Lejre Kommunes eget beredskab. Med stor faglig beredskabsviden og solidt blik for de økonomisk og tværkommunale politiske aspekter ved en udtræden har A-2 leveret et grundigt og gennemarbejdet beslutningsgrundlag. Et beslutningsgrundlag som har været meget værdifuldt  i forbindelse med Lejre Kommunes beslutning om at udtræde af Vestsjællands Beredskab.

Frederikssund Kommune

Vi valgte A-2 til opgaven, fordi de leverede et overbevisende bud på en proces, der blandt andet involverede de politiske udvalg og demonstrerede en tilgang, der klart viste, at de forstod vores behov. A-2's proces sikrede, at både ledelse og medarbejdere blev inddraget gennem møder, interviews, workshops mm., og samtidig forestod A-2 en overordentlig god og retningsgivende proces med både oplæg og workshops for flere politiske udvalg.

Vi har oplevet det tætte samarbejde med A-2 som eksemplarisk, og med analysen har vi både administrativt og politisk fået det nødvendige fundament for det videre arbejde med at optimere vores bygningsmasse. Både strategisk og konkret i forhold til afvikling og udvikling af boliger på ældre- og socialområdet. Vi vil derfor heller ikke tøve med at bruge A-2 igen, hvis vi i fremtiden skal bruge konsulentbistand.

Hørsholm Kommune

A-2 blev valgt som konsulentfirma, da de leverede et overbevisende bud på opgaven og demonstrerede en tilgang, der klart viste, at de forstod vores behov i forhold til både det politiske og administrative niveau. I forløbet har A-2 via en veltilrettelagt proces sikret, at både direktion, ledelse og medarbejdere har været inddraget gennem møder, interviews, workshops mm.  Vi har oplevet samarbejdet med A-2 som eksemplarisk, hvor alle involverede undervejs har oplevet, at de er blevet hørt og forstået, ligesom A-2 meget tidligt i processen skabte tryghed, opbakning og engagement hos de berørte ledere og medarbejdere.

Rekruttering af ledere og specialister

Rekruttering af ledere og specialister

Rekruttering af ledere og specialister

Rekruttering af ledere og specialister

Vi er over 200 mennesker, der arbejder med viden, kreativitet og teknologi!

Strategisk rådgivning

Marketing & Reklame

UX & Digital udvikling

PR & Kommunikation

rodkjaer.png

Rekruttering af ledere og specialister

Event design

A-2 A/S      CVR: 25 73 49 63

Jægersborg Allé 4, 2920 Charlottenlund, tlf. 39 40 41 00
Vesterballevej 5, 7000 Fredericia, tlf. 39 40 41 00

  • LinkedIn Social Icon
  • email-filled-closed-envelope