top of page

Forsyning

Forsyningssektoren er inde i en rivende udvikling drevet af klimaforandringer, grøn omstilling, digitalisering, effektiviseringskrav, øget regulering samt højt engagerede kunder og interessenter. De mange vedvarende forandringer stiller krav til at opruste styrings- og leverancekapacitet for bl.a. at kunne gennemføre ofte omfattende investeringer i klimatilpasning, vedvarende energi, genanvendelse af affald, reduktion af miljøbelastende udledninger og meget mere. A-2 har erfaring med at overkomme en lang række af de udfordringer, som virksomheder i forsyningssektoren oplever på tværs af værdikæden. En forudsætning for effektiv ressourceanvendelse i både drift, vedligehold og ny-etablering af forsynings aktiver, er indgående kendskab til virksomhedens anlæg og processer knyttet til førnævnte. Derfor er et vores fokusområder Asset Management.

​Typiske A-2 ydelser:

  • Asset Management og effektivt vedligehold

Hos A-2 er vores konsulenter dygtige til at danne bro mellem teknik, data og økonomi uanset virksomhedens modenhed. A-2 kan levere indsigt i de processer, der er nødvendige samt levere konkret domæneviden indenfor udvalgte assettyper.

  • Udbud og kontraktstyring

Vi har stor erfaring med udbud indenfor tjenesteydelser, IT og anlæg (både rådgivning og etablering)

Dorte-Lene Bacher

Director

+45 26845134

Verner Ejstrup Mikkelsen

Konsulent

+45 40904695

Lars Westerholt Jørgensen

Partner

+45 53535791

bottom of page