A-2 med på SKI Rammeaftale 02.15 It-rådgivning

SKI har netop indgået rammeaftale med A-2 om levering af It-rådgivning til offentlige ordregivere

Læs mere

Hvorfor gik det galt i PostNord?

Altinget har spurgt partner i A-2, Peter Müller om hvorfor det gik galt i PostNord.

Læs mere

Tænk dialog, når du tænker evalueringsmetode

Læs om vores erfaringer med dialog ved udbud, med særligt fokus på evalueringsmetode

Læs mere
Se alle nyheder

Stræbsomme

Vi gør en hurtig og synlig forskel og leverer mere end forventet!

Uafhængige

Vi er en uvildig og uafhængig rådgiver!

Effektive

Vi leverer effektiv forandring for vores kunder!

Engagerede

Vi arbejder engageret for kundens mål!

Det siger vores kunder

halsnaeskommune.jpg
Analyse af Leve Bo i Halsnæs Kommune

A-2 blev i konkurrence med andre konsulentfirmaer valgt, fordi de hurtigt forstod formålet med analysen og vores behov i forhold til det politiske og administrative niveau. Samtidig tilrettelagde A-2 en proces, hvor både ansatte i administrationen og medarbejdere og ledere på plejecentret var inddraget fra start til slut gennem arbejdsgruppemøder, fokusgruppeinterview, observationsstudium og workshops. A-2's samarbejde med både arbejdsgruppen og plejecenterets medarbejdere var eksemplarisk, og alle involverede har følt sig både hørt og medinddraget. A-2's evne til at sætte sig i medarbejdernes sted, forstå deres arbejdsfelt, vilkår og tilgang gjorde medarbejderne trygge og engagerede i arbejdet.

Lisbeth Rindom, direktør, og Birgit Gundorph-Malling, Chef for Sundhed, Ældre & Kultur

   

 

Læs mere