Strategi- og organisationsudvikling

Effektivitet, forandring og innovation

A-2’s konsulenter har stor erfaring med at hjælpe offentlige som private virksomheder med at definere og konsekvensvurdere deres udviklingsplaner og initiativer på såvel det strategiske som operationelle niveau. 

Mange af A-2’s konsulenter har som tidligere direktører, chefer og ledere i offentlige og private organisationer solid praktisk erfaring med forandrings- og beslutningsprocesser.

 

Det afspejles i A-2’s ”jordbundne” rådgivning og i de forskelligartede opgaver, som A-2’s konsulenter bistår med – lige fra taltunge strategiske scenarieanalyser til praktisk implementering af ny virksomhedsorganisation. 
 
A-2’s tilgang til strategi- og organisationsudvikling
Med udgangspunkt i kundens behov leverer A-2 helhedsorienteret rådgivning, der baserer sig på fakta og på dyb forståelse af samspillet mellem ledelse, organisation og interessenter.  
 

​Typiske A-2 ydelser for offentlige organisationer: 

 • Investerings- og finansieringsanalyser

 • Optimering og effektivisering af driftsorganisationer 

 • Forretningsorienterede udbudsanalyser

 • Business cases i forbindelse med udbudsstrategier 

 • Dannelse og opløsning af fælleskommunale selskaber

 • Strategi for varedistribution i den offentlige sektor  

 • Strategier for kollektiv transport  

 
Typiske ydelser for private virksomheder: 

 • Udarbejdelse af kommercielle forretningsplaner 

 • Kommerciel due diligence 

 • Optimering af produktporteføljer i regulerede og uregulerede markeder 

 • Investerings- og finansieringsanalyser

 • Optimering og effektivisering af driftsorganisationer 
   

Tais Aasbjerg Petersen.jpg

Kontaktperson

Tais Petersen

+45 29 17 30 99

tap@a-2.dk

Partner