top of page
Seks centrale Asset Management udfordringer der skal styr på
Seks centrale Asset Management udfordringer der skal styr på

Dorte-Lene Bacher & Dan Florescu

2023/06

Optimering af aktiver er afgørende for virksomhedens succes. A-2 vil meget gerne dele vores nye whitepaper, som giver indsigt i bedste praksis og strategier inden for Asset Management.

I whitepaperet dækker vi vigtige emner som:

  • Manglende overblik over aktiver 

  • Svagt datagrundlag 

  • Høje drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 

  • Vedligeholdelse på bagkant 

  • Udfordringer med compliance 

  • Utilstrækkelig governance og organisering

bottom of page