Projektledelse

I A-2 er projektledelse en del af dagligdagen for alle vores konsulenter. Projektledelse er en naturlig del af alle de projekter, vi gennemfører. Vi assisterer gerne med at sikre gennemførelsen af dine projekter til rette tid, i aftalt kvalitet og inden for projektets økonomiske ramme. A-2 kan herudover hjælpe med implementering af projektmetoder- og kultur i jeres organisation, budget- og økonomistyring eller skabe overblik over- og sammenhæng mellem alle jeres projekter.

Vi har lang praktisk erfaring med projektledelse, og i A-2 bliver samtlige konsulenter certificeret i PRINCE2. I realiteten betyder det, at vi har værktøjerne på plads og at vi kan arbejde efter andre projektmodeller - f.eks den, I anvender i din organisation.

Det vores erfaring, at vi tilfører alle projekter værdi ved at være relativt rigide omkring projektstyring. Vi ved, at god projektstyring er afgørende i forhold til både økonomi, fremdrift og kvalitet i alle projekter, hvorfor A-2 ikke går på kompromis med dette princip.

Det er en del af A-2's projektledelsesprincip, at processen skal være forankret hos kunden. Derfor benytter A-2 et webbaseret fildelingssystem, der muliggør deling af materialer mellem kunden og A-2. Dette sikrer, at man som kunde har overblik over udviklingen i alle projektets faser, og samtidig garanterer det, at ingen dokumenter går tabt i processen. Der er fuld åbenhed hele vejen.

Ud over den klassiske projektledelsesdisciplin, har vores konsulenter et stort gehør i forhold til alle interessenter i organisationen. Vi er meget opmærksomme på, at projekter altid griber forstyrrende ind i den daglige drift, og vi forstår at imødegå udfordringer, der opstår i den sammenhæng - hvilket også er medvirkende til en sikker og succesfuld gennemførelse af dine projekter. 

"Med udgangspunkt i Prince2, har Forsvarets Personeltjeneste (FPT) og A-2 udviklet en projekthåndteringsmetode, hvor processer, definerede roller og skabeloner passer til FPT's opgaveportefølje og tilhørende strategier.

Samarbejdet med A-2 har givet os en metode, der sikrer, at vi fremover løser de rigtige opgaver til rette tid og i aftalt kvalitet. A-2 medvirkede med stort engagement i hele udviklingsopgaven - således også den interne uddannelse, der differentierer undervisningen mellem projektmedarbejdere og -ledere.

Hele forløbet med A-2 har været udfordrende og lærerigt. Forandringen i nu at have en ensrettet metode for løsning af vores opgaver og projekter er mærkbart positivt modtaget af både medarbejdere og kunder".

Mette Kjersgaard Hansen, Afdelingsleder forsvaret.

Typiske A-2 ydelser:

  • Udvikling af projektmetode og værktøjer tilpasset din organisations behov

  • Projektkulturanalyse og implementering af projektorganisation

  • Budget- og økonomistyring af projekter

  • Uddannelse af projektledere

  • Projektrevision - projekternes "sundhedstilstand"

  • Projektporteføljestyring - få overblik - og kontrol over alle jeres projekter

A-2 A/S      CVR: 25 73 49 63

Jægersborg Allé 4, 2920 Charlottenlund, tlf. 39 40 41 00
Vesterballevej 5, 7000 Fredericia, tlf. 39 40 41 00

  • LinkedIn Social Icon
  • email-filled-closed-envelope