top of page

Driftsoptimering af sekretærgruppen

Gildhøj Privathospital

Baggrund

Situation

Gildhøj Privathospital er et hospital med højt-kvalificeret personale, der tilbyder undersøgelser og behandlinger på et bredt spektrum af sundhedsfaglige felter. Gildhøj Privat hospital har højt fokus på at sikre effektive arbejdsgange og høj produktivitet, således at de har de bedste forudsætninger for at bruge så deres faglige ekspertise på kunderne.


Udfordring

Sekretærgruppen oplevede ineffeciensmed gennemførelse af deres notater. Uhensigtsmæssigheden i notatarbejder var noget der medførte et enormt arbejdspres og derved sænkede arbejdsglæden blandt medarbejderne. Derudover var arbejdspresset noget som resulterede i en lavere bemandingsressource til kunderne.


Formål

Formålet med projektet var at skabe mere effektive arbejdsgange med notatarbejdet således, at produktionsniveauet blev øget, spildtiden blev minimeret og arbejdsglæden voksede.

Tilgang & Resultater

A-2 og Gildhøj Privathospital identificerede og kortlagde forbedringsaktiviteter som kunne imødekomme virksomhedens udfordringer.


Udvikling af kapacitetsplanlægning værktøj

A-2 støttede Gildhøj Privathospital i udviklingen af et kapacitetsplanlægnings værktøj, der inddrog prognoser og deraf skabte bedre overblik for medarbejdernes ressourceplanlægning.


Forbedret arbejdsprocesser og øget arbejdsglæde

A-2 forestod Gildhøj Privathospital i udviklingen af daglige morgenmøder samt ugentlige målstyringsmøder,

samt træning for sikring af fastholdelse af disse. På baggrund af dette, fik virksomheden en højere produktivitet blandt medarbejderne og øget arbejdsglæde. Gennem hele projektet fungerede A-2 som projektleder, for at sikre motivation, samt støtte til forandringsledelsen.


Gildhøj Privathospital fik reduceret notatarbejdet med 2/3 dele, fik reduceret arbejdspres, forbedret arbejdsforhold samt en øget produktivitet med 40%.

Velliv logo.PNG

Tais Aasbjerg Petersen

Tais Aasbjerg Petersen

+45 29173099

Casper Cramer

Casper Cramer

+45 31145485

bottom of page