Effektiv transformation af indkøbsprocesser

Vi hjalp PFA med procurement, contract management og risikostyring for at optimere deres drift.

Baggrund

Situation

PFA er Danmarks største pensionsselskab og forvalter investeringsmidler for over 600 milliarder kroner og har omkring 1200 medarbejdere. Det er essentielt for virksomhedens drift, at indkøbsprocesser er optimerede for at kunne opnå den optimale værdiskabelse. Gennem årene har A-2 bistået PFA med transformationer inden for flere forretningsområder såsom healthcare, ejendomsinvesteringer, asset management og IT.

Udfordring

PFA har haft udfordringer omhandlende deres indkøbsprocesser og har derudover haft behov for at få optimeret risikostyring af processer i den daglige drift.

Formål

Formålet med projektet har været at rådgive PFA omkring end-to-end indkøbsprocessen og implementeringen af et nyt operationelt design. A-2 fungerede som gennemgående samarbejdspartner fra det første stadie af processen til implementeringen i praksis og spillede dermed en central rolle i forhold til at skabe sammenhæng mellem strategi og praksis.

Tilgang & Resultater

A-2 som projektleder, inputleverandør og sparringspartner, facilitator

A-2 har i tæt samarbejde med PFA's ledelsesteam gennemført opgaver i de forskellige forretningsområder og i indkøbsfunktionen samt ageret som strategisk leverandører. Derudover har A-2 har fungeret som underviser, rådgivningstjeneste og sparringspartner for PFA og facilitator mellem PFA og leverandøren med henblik på at optimere samarbejdet.

Komplet indkøbstransformation

A-2 har hjulpet PFA med en komplet indkøbstransformation, herunder rådgivning om end-to-end indkøbsprocessen og implementering af et nyt operationelt design. Indkøbstransformationen har medført, at over 50 projekter er blevet samlet til et program. A-2 har ved gennemførelse af kontraktstyringsdiscipliner, livscykler, serviceprocesser samt driftsledelseskoncepter sikret smidige implementeringer.

Optimering af risikostyring og operations

A-2 har bistået PFA med en større optimering af deres operationelle processer gennem kortlægning af hele proceslandskabet. A-2 forestod PFA i styring og implementering af nye ledelsesstrukturer for at sikre drifts- og serviceopfyldelse. A-2 fik etableret risikostyringsprocesser omkring hvert forretningsområde for at mindske risici i den daglige drift. Derudover støttede A-2 PFA i implementeringen af nye samarbejdskontrakter med leverandører for at opfylde servicekrav.

Se hvordan vi ellers har hjulpet vores kunder

Se flere af vores succesfulde projekter, hvor vi skabte konkret og varig værdi gennem et samspil og tæt relation til vore kunder og deres eksterne partner. Besøg vores case-side for at finde inspiration og se, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed.

Få indblik i vores andre cases