top of page

Foranalyse af dataplatform for Danske Vandværker

Danske Vandværker

Baggrund

Situation

Danske Vandværker er en landsdækkende forening for vandværker. Foreningen dækker alle 5 regioner i landet har godt 1.700 medlemmer, fordelt på såvel små lokale frivilligt drevne værker og store regulerede kommunale selskaber. Danske Vandværker uddanner og rådgiver medlemsværkerne og varetager deres interesser både politisk og fagligt, og skaber dermed de bedste betingelser for, at vandværker i hele landet kan levere godt drikkevand til forbrugerne nu og i fremtiden.


Udfordring

Danske Vandværker ønsker at hjælpe sine medlemmer med at skabe værdi gennem øget anvendelse af data for at etablere grundlag for en digitalisering af både produktion og administration.


Formål

A-2 har støttet Danske Vandværker ved gennemførsel af en analyse af medlemmernes eksisterende og fremtidige anvendelse af data til beslutningsstøtte. Analysen skulle kunne anvendes i det videre arbejde ift. at målrette hjælpen til medlemmerne.

Tilgang & Resultater

Scope var en konceptuel og strategisk analyse. A-2 faciliterede en faglig dialog for at skærpe begrebsforståelsen omkring hhv. digitalisering versus dataplatform, samt en datastruktur, hvor kategorier og variable blev opstillet. Med udgangspunkt i indsamlede medlemsdata og interviews af driftsledere fra en række værker fra hele landet, blev medlemmernes karakteristika samt eksisterende og fremtidige databehov afdækket. En diversitet i den daglige drift på værkerne og forskelligheden i dataanvendelse og -modenhed blev ligeledes synliggjort. Baseret på medlemsanalysen, en række benchmark interviews fra lignende organisationer og erfaringer fra tilsvarende problemstillinger; gennemførtes en analyse af mulige arkitektoniske platformsmodeller. Disse blev sammenholdt med gevinstbilledet for medlemssegmenterne. Den samlede analyse blev samlet og formidlet i en rapport som Danske Vandværker kunne anvende såvel internt som eksternt.


Nøgleleverancer


  • Facilitering af dialog om datastruktur, dataplatforme og digitalisering

  • Facilitering af workshops med deltagelse af vand-tekniske kompetencer

  • Udarbejdelse af rapport til brug for dialog om digitalisering af vandsektoren

Velliv logo.PNG

A-2 faciliterede en åben proces hvor vi i første omgang fik en række afklaringer som gør det nemmere for os at arbejde med digitalisering fremover. Desuden anvendte konsulenterne en grundig analytisk og lyttende tilgang, hvor vi opnåede en bred inddragelse af flere medlemmer. Den afsluttende rapport var meget velskrevet og professionelt præsenteret, og gav interessant indblik i vandværkernes datamodenhed og hvordan vi kan prioritere og målrette vores arbejde med digitalisering fremover. Resultaterne kan vi med sikkerhed bruge til beslutninger og kommunikation såvel internt som eksternt.

Susan Münster, Direktør, Danske Vandværker

Dorte-Lene Bacher

Dorte-Lene Bacher

+45 26845134

Lærke Louise Aagaard Reenberg

Lærke Louise Aagaard Reenberg

+45 31364522

bottom of page