top of page

PRO pilotkoncept

Sundhedsdatastyrelsen

Baggrund

Situation

De indledende erfaringer med nationale pilottest har tydeliggjort et behov for at støtte op om den praktiske gennemførsel af piloter på området, da indførsel af PRO i daglig drift i en sundhedsfaglig klinik påvirker både, it, samarbejdsrelationen mellem kliniker og patient, kultur mv.


Udfordring

På baggrund af de indledende erfaringer, erfarede Sundhedsdatastyrelsen at de havde behov for et koncept forpilotimplementering af PRO som kunne understøtte en ensartet måde at gennemføre piloter på.


Formål

Formålet med projektet var at udvikle et pilotkoncept, der optimere governancepå tværs og styrke den enkelte projektleder med konkrete værktøjer og processer.

Tilgang & Resultater

På baggrund af tidligere piloters praksiserfaringen med PRO og A-2s erfaring indenfor implementering, blev de væsentligste problemområder identificeret. I relation til dette, blev behovet for diverse støtteværktøjer klarlagt. A-2 udviklede derefter et koncept for pilotimplementering af PRO med konkrete støtteværktøjer. Støtteværktøjerne adresserer:


  • Målsætninger og succeskriterier

  • Ledelsesforankring

  • Motivation af de sundhedsprofessionelle

  • Patientrejse, processer og arbejdsgange

  • Projektplan

  • Evaluering

Stærk og sammenhængende pilotkoncept

Konceptet har efterfølgende sat PRO-piloterne i stand til at etablere et langt stærkere og mere sammenhængende pilotsetup gennem tydeligere governance, bedre ledelsesforankring, klarere forventningsafstemning om ændringer i klinikken og styrket projektledelse og evaluering.  Piloterne har nu et styrket fundament for større fokus på fastlæggelse af formål, hvordan de skal planlægges og drives, og hvordan de sikrer maksimalt udbytte i form af et bedre datagrundlag om, hvorvidt PRO virker og under hvilke forudsætninger.

Velliv logo.PNG

Vi har fået et værdifuldt redskab, der kan hjælpe os gennem de organisatorisk komplekse pilot afprøvninger. Konceptet hjælper bl.a. med skabe overblik og klarhed over opgaverne og lige så vigtigt at få ansvarsfordelt dem i samarbejdet mellem stat, regioner og kommuner.

Sanne Jensen, Teamleder

Sune Borregaard

Sune Borregaard

+45 23702939

bottom of page