top of page

Fundament for bedre videndeling

Skatteankestyrelsen

Baggrund

Situation

SANST havde oplevet en stor vækst i antallet af medarbejder og forventede en yderligere vækst på et større antal nye medarbejdere. Derfor havde SANST bl.a. initieret et projekt for at sikre bedre vidensdeling i organisationen.


Udfordring

På baggrund af SANST større vækst i antallet af medarbejdere oplevede organisationen udfordringer med et optimal niveau af vidensdeling og som resultat en overordnet lavere performance. SANST havde derfor behov for udviklingen af en intern platform til vidensdeling.


Formål:

SANST havde bebehov for støtte til den interne projektledelse i forbindelse med udviklingen af vidensdeling platformen. Formålet med projektet var at opnå en mere effektiv skalering af organisation og til sikring af bedre og mere effektiv sagshåndtering.

Tilgang & Resultater

Efter idefasen blev A-2 engageret til at bistå den interne projektledelse i den videre konkretisering af design og konceptudvikling. A-2 fik samlet behovbeskrivelser, så der var grundlag for at vælge en partner til at bygge en prototype på vidensplatformen. Efter en effektiv udvælgelsesproces, blev partner, med gode design og usability kvalifikationer, valgt, og prototype blev designet, bygget og præsenteret for ledelsen og øvrige interessenter. En prioritering af features og user stories blev faciliteret, så der var et klart roadmap for udvikling af platform.


Bæredygtig fundament for vidensdeling

SANST fik et solidt grundlag for at arbejde videre med færdigudvikling af vidensplatform og senere gå i luften med en løsning der understøtter videndelingen i organisationen. Efter idriftsættelse har vidensplatformen fået feedback som meget brugbart fra brugerne og målinger viser at medarbejderne på de to udvalgte pilotområder Grundværdi og Erhvervsbeskatning i høj grad anvender løsningen til at lette sagsbehandlingen. Derudover har A-2s arbejde skabt gode forudsætninger for videre arbejde med styrkelse af vidensdeling i organisationen.

Velliv logo.PNG

A-2 var et par sikre hænder, som via deres erfaring og pragmatiske tilgang gav os tryghed, klarhed og fremdrift i projektet

Pernille Møller Tronborg, Afdelingschef

Claus Møldrup

Claus Møldrup

+45 31450388

bottom of page