top of page

Datamigrering og nedlukning af et ældre datastyringssystem

Et stort dansk energiselskab

Baggrund

Situation

Kunden har udviklet en ny cloud-baseret platform til opbevaring og deling af målinger fra vindmølleparker og bølgebøjer som skal erstatte den gamle on-premise platform. I den forbindelse opstod der et behov for at gennemføre en stor datamigrering.


Udfordring

Datamigreringen var allerede påbegyndt, men opgaven virkede uoverskuelig og man kunne ikke se enden på den. Det krævede en dedikeret indsats for at få migreringen afsluttet. A-2 blev derfor bedt om at hjælpe kunden med at planlægge og lede migrationsprocessen.


Formål

Formålet med projektet var at få styr på overblikket og sikre fremdrift på datamigreringen. Derudover skulle A-2 sikre en ordentlig styringsstruktur og hjælpe med at forbedre kvalitetskontrol og test af migreret data.

Tilgang & Resultater

A-2 gennemførte indledningsvis en analyse og kortlagde omfanget af datamigreringen. Analysen gav et holistisk billede af historiske data som kunne arkiveres, og forretningskritiske aktive datastrømme, som var nødvendige at få flyttet til det nye system, for at gøre nedlukningen af det gamle system muligt.

Efter etablering af et dedikeret team, har A-2 udarbejdet en migreringsplan og drevet fremdriften i denne ved at styre processen og udføre daglig koordinering af opgaver.

A-2 har gennem kontinuerlig opfølgning på tværs af organisationen sikret fremskridt både med datamigreringen, men også med omdirigering af eksisterende integrationer til den nye datakilde.


De store fremskridt i datamigreringen har gjort, at nedlukningen af det gamle system blev til en realitet kort tid efter.  A-2 sikrede at projektet kom så langt, at det var muligt for Kunden selv at afslutte de sidste formaliteter på projektet.


Hovedleverancer

  • Overblik over situation og udfordringer

  • Prioritering og implementeringsplan

  • Daglig styring af projektet og koordinering på tværs af organisationen

  • Forbedring af kvalitetskontrol

Velliv logo.PNG

Peter Müller (Managing Partner)

Peter Müller (Managing Partner)

+45 61280685

Oxana Chel Løvenskjold

Oxana Chel Løvenskjold

+45 28880107

bottom of page