top of page

Udvikling af salgsstrategi og sparring

Bredgaard Boats

Baggrund

Situation

På baggrund af BREXIT samt de nye kvoter, har det danske marked for fiskerigfartøjer oplevet stor nedgang, hvorfor vigtigheden af yderligere salg til eksportmarkederne har været afgørende for Bredgaard Boats.


Udfordring

De økonomiske og politiske påvirkninger havde medført store udfordringer for virksomhedens salgsstrategi. Deraf havde Bredgaard Boats brug for kommerciel ekspertise der kunne føre til nye salgsfremmende tiltag for de nordiske- og nordatlantiske lande.


Formål

Formålet med projektet har været at udvikle en ny salgsstrategi der skulle udstikke retning for en optimering af og eksekvering på nye salgsfremmende tiltag rettet mod de nordiske og nordatlantiske lande. Ydermere skulle A-2 yde bistand, som kunne optimere forretningens kommercielle ekspertise samt virke som ledelsessparring.

Tilgang & Resultater

På baggrund af interne drøftelser og workshops med Bredgaard Boatsudarbejdede A-2 i samarbejde med ledelsen strategiske tiltag baseret på verificerede analyser af markedet samt strategiværktøjer og implementeringsmodeller. Gennem processen havde Bredgaard Boats og A-2løbende sparring og coaching i henhold til salgsfremmende aktiviteter og systematisering af salgsarbejdet, hvorfor A-2 både agerede på ledelsesniveau og det operationelle niveau.


Etablering af ny salgsstrategi

Bredgaard Boats fik etableret en salgsstrategi, der fokuserer på at vækste yderligere på de nordiske samt nordatlantiske markeder.


Etablering af ansvarsfordeling

Bredgaard Boats fik implementeret en klar intern ansvarsfordeling, som nu medvirker til mindre spildtid og generel arbejdsoptimering i organisationen. Derudover blev der etableret en robust pipeline, hvilket er et tydeligt resultat af systematiseringen af salgsarbejdet.

Velliv logo.PNG

Lars Westerholt Jørgensen

Lars Westerholt Jørgensen

+45 53535791

Michael Stig Sørensen

Michael Stig Sørensen

+45 41604038

bottom of page