top of page

Rammeaftale med Energinet

Energinet

Baggrund

Situation

Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed. Energinet ejer og udvikler el- og gasneti Danmark for at indpasse mere vedvarende energi, opretholde forsyningssikkerhed og sikre lige markedsadgang til nettene. Som led i virksomhedens ageren, har virksomheden derfor en lang række udbudsrelateret aktiviteter, der har betydning for en stor målgruppe.


Udfordring

Energinet har haft brug for støtte til alle udbudsaktiviteter fra organisationens anmodning om støtte til udbuddet til tildeling og underskrivelse af kontrakten.


Formål

Siden 2015 har A-2 ydet indkøbsstøtte og rådgivningstjenester til Energinet. Rammeaftalen dækker alle udbudsrelaterede aktiviteter herunder assistance inden for kontraktret, kontraktstyring, rådgivning, indkøbsanalyse, udarbejdelse af kravspecifikationer og koordinering gennem hele indkøbsaktiviteten. Rammeaftalen blev fornyet med genudbud i 2020, hvor A-2 igen blev valgt som primær leverandør.

Tilgang & Resultater

Som en del af leverancerne inden for SourcingServices har A-2 gennemført markedsdialoger, udarbejdet en udbudsstrategi for hvert indkøb, tilpasset udbudsmaterialet til det aktuelle formål, været ansvarlig for alle udbudsdokumenter, herunder udbudsbetingelser, udbudsbekendtgørelse og udbudsliste samt kommerciel og indkøbsmæssig kvalitetssikring af kravspecifikationen i samarbejde med Energinets juridiske personale for udbud. A-2 har endvidere været ansvarlig for at føre forhandlingerne, herunder udarbejdelse af forhandlingsstrategi.


En støtte i national og international sourcing

A-2 har støttet Energinet med en bred vifte af indkøbs- og sourcingaktiviteter, herunder deltagelse i store, kritiske nationale og internationale infrastrukturprojekter samt andre opgaver vedrørende forbedring af kundens centrale og understøttende indkøbsprocesser.


Kvalitetsfuld bistand i alle udbudsrelateret aktiviteter

A-2 har ydet bistand til forbedring/afstemning af kundens centrale og understøttende styringsprocesser, organisation, strukturer og bemanding i form af sparring, rådgivning og udvikling af processer og dokumenthåndtering samt deres anvendelse i forbindelse med gennemførelse af udbud.

Velliv logo.PNG

Mikael Schwartz

Mikael Schwartz

+45 24820227

bottom of page