top of page

Succesfuld og effektiv implementering af ny WFM-løsning

ALDI

Baggrund

Situation

I 2020 fik Aldi Danmark (Aldi) implementeret et WFM-system for at optimere produktiviteten og effektivitet i virksomhedens allokering af medarbejdere og ressourcer.


Udfordring

Aldi Danmarks ny implementeret WFM-system voldte mange problemer for både brugere og ledere. Virksomheden ønskede derfor et review af systemet.


Formål

A-2 blev i første omgang hyret til at foretage et review af systemet. På baggrund af analysen og anbefalinger, blev det besluttet, at Aldi skulle have valgt en ny WFM løsning.

Tilgang & Resultater

Indledningsvis mobiliserede A-2 Aldis projektledelse og projektteam, for at sikre projektet frem til go-live. Derudover blev der etableret styregruppemøder for at sikre ressourcer og beslutningsdygtighed, samt sikre en tæt dialog med leverandøren. A-2 udarbejdede planer for forandring, kommunikation, governance og træning, herunder planlægning af uddannelsesforløb. Afslutningsvis udarbejdede A-2 et spørgeskema efter implementeringen for at vurdere baseline for måling af effekten og tilfredshed med løsningen. Herefter blev WFM-løsningen optimeret


Nyt og tilfredsstillende WFM-løsning efter 12 uger

Aldis nye WFM-løsning var klar til brug efter kun 12 ugers forløb, inden næste planlægningscyklus, og under forventet budget. Brugere og ledere udtrykte stor tilfredshed med den nye løsning og har fået bedre overblik, transparens og tillid til løsningen. Aldi står tilbage med en implementeret løsning med få udestående problemer og opgaver. Business casen, viser at Aldi sparer adskillige FTE per år.

Velliv logo.PNG

A-2 har konstant hjulpet os igennem hele processen, ved at have et forkromet overblik, og guidet os sikkert igennem på de områder hvor vi var usikre. Det har givet os en tryghed og skabt ro i ledelsen

Thomas Sørensen Projektleder og WFM ansvarlig

Claus Møldrup

Claus Møldrup

+45 31450388

bottom of page