top of page

En struktureret Asset Management tilgang giver klar plan for reinvesteringer

Fors

Baggrund

Situation

Siden 2018 har Fors iværksat aktiviteter for at fremme en Asset Management tilgang i driften, vedligeholdelsen og investeringerne i de fysiske anlæg.


Udfordring

Fors ønskede at arbejde og indsamle data på en struktureret måde, som understøtter planlægning og udarbejdelse af reinvesteringsplaner.


Formål

Formålet med projektet var dels at tilvejebringe et samlet billede af de tekniske og økonomiske behov for reinvesteringer på kort og lang sigt, samt designe og implementere de understøttende processer som sikrer planens realisering.

Tilgang & Resultater

Indledningsvis blev Fors’ dataindsamlingsstruktur undersøgt, og datakrav blev etableret. Baseret på disse blev der udarbejdet og testet indsamlingstemplates. A-2 gennemførte sammen med Fors tekniske og økonomiske dataindsamlinger og workshops for at kvalitetssikre og validere risici. A-2 udviklede og analyserede scenarier, der udmøntede sig i en plan for reinvesteringsscenarier, som sikrer intern- og politisk beslutningsstøtte. A-2udviklede og opstartede implementeringen af processer for dataindsamling og etablering af reinvesteringsplaner, governancestruktur for dataindsamling og analyseværktøj til strategisk beslutningsstøtte.


En struktureret Asset Management

Med støtte fra A-2 fik Fors skabt et overblik over deres aktiver på en let og struktureret måde, beregnet deres reinvesteringsbehov på kort og langt sigt, udviklet et generisk analyseværktøj til strategisk beslutningsstøtte, beskrevet og opstartet implementering af processer for udmøntning af re-investeringsbehovet i konkrete planer samt varige opdateringer af plangrundlaget.


Fors fik etableret governancestruktur for reinvesteringer og dermed optimeret deres tilgang til Asset Management.

Velliv logo.PNG

Claus Møldrup

Claus Møldrup

+45 31450388

Dorte-Lene Bacher

Dorte-Lene Bacher

+45 26845134

bottom of page