top of page

Ledelsesudvikling

Novo Nordisk

Baggrund

Situation

Novo Nordisk stod over for en sammenlægning af to afdelinger. I den forbindelse ønskede virksomheden et fundament for en succesfuld samlet afdeling og ledelsesteam.


Udfordring

Novo Nordisk stod over for en sammenlægning af to afdelinger, der begge besad forskellige kulturer og arbejdsmetoder. Virksomheden ønskede derfor at bygge fundamentet for en succesfuld afdeling og etablere et stærkt ledelsesteam med en fælles identitet, og dermed skabe udvikling for ledelsen, både som enkeltpersoner og som team.


Formål

Formålet med projektet var dels en tilvejebringelse af en fælles afdelingsidentitet, sprog samt mål i og hertil en sikring af fælles forventninger og gensidig respekt. I relation til dette ønskede forretningen også at forbedre ensartetheden i ledelsesmetoderne.

Tilgang & Resultater

Da vellykket forandring starter med et stærkt og forenet ledelsesteam, har A-2 sammen med FK Select udviklet og faciliteret en proces for både den fælles ledelse og den individuelle ledelsesudvikling med henblik på at:


  • Fastlægge fælles formål

  • Sikre fælles forventninger og gensidig respekt

  • Hjælpe med til at sikre personlig udvikling

  • Udvikle en fælles identitet og et fælles sprog

  • Angive klare roller, ansvarsområder og måder at arbejde på

  • Forbedre ensartetheden i ledelsesmetoderne


FK Select ledede den individuelle udvikling, mens A-2 ledede teamudviklingen og var overordnet ansvarlig for projektet.


Effektiv sammenlægning

A-2 sikrede en effektiv ledelse af sammenlægningen hvor lederne stod som et forenet ledelsesteam med en fælles forståelse af og syn på forandring og succes. A-2 udarbejdede en skræddersyet udvikling af de enkelte direktører, der fremmede deres fælles succes som lederteam ved at bygge videre på individuelle styrker. A-2s brug af veludførte workshops flyttede hurtig ledelsesteamet fremad og samtidig minimerede tidsforbruget for den samlet go-live.

Velliv logo.PNG

Fordi workshoppenevar så velforberedte uden tomgangstid, flyttede ledelsen sig flere måneder frem pr. workshop.

Jacob Hyllested-Winge, Vice President

Sune Borregaard

Sune Borregaard

+45 23702939

bottom of page