top of page

Støtte til opgradering af ERP-system

Maxi-Zoo

Baggrund

Situation

Maxi Zoo havde opstartet en ERP-opgradering da det eksisterende system snart ville være usupporteretsamtidig med, at systemet på nogle områder begrænsede virksomhedens optimering- og udviklingsmuligheder. På grund af integration af et opkøb valgte virksomheden at udskyde projektet.


Udfordring

Da man ønskede at genopstarte projektet, havde Maxi-Zoo behov for en projektleder, der kunne sikre styring samt aflastning af en travl organisation. Maxi Zoo ønskede en ‘en-til-en'-opgradering af det eksisterende system, og havde derfor ikke arbejdet med en egentlig kravspecifikation. Formålet med projektet var dels at sikre en smidig opgradering med minimal indsats, samtidig med at man fik nærmet sig en standard så meget som muligt.


Formål

Formålet med projektet var dels at sikre en smidig opgradering med minimal indsats, samtidig med at man fik nærmet sig en standard så meget som muligt. Qua A-2s indsigt i forretningen blev man inddraget som projektleder.

Tilgang & Resultater

Indledningsvis udviklede A-2 en kravoversigt for at sikre et styringsredskab til intern forventningsafstemning og styring af den tekniske leverandør. Herefter designede A-2 et projekt hvori forretningen først var involveret i analysefasen og dernæst konfiguration- samt testfasen. I disse seancer var A-2 med til at styre oversættelsen af krav til løsning, og tydeliggøre hvad der skulle eksekveres samt hvilke tidligere standarder man kunne anvende i det nye ERP-system. Derudover agerede A-2 projektleder i hyper Care perioden for at sikre risikominimering i forhold til brugeranvendelighed samt tilfredshed med systemet.


Tilfredsstillende go-live og minimering af udskydelse risici  A-2 medvirkede til, at Maxi Zoo opnåede en tilfredsstillende og styret go-live, efter et par udskydelser. A-2tilstedeværelse gennem hele processen bidrog derudover med en væsentlig nedbringelse af risiko for yderligere overskridelse af tidsplan samt budget for projektets implementering.


Maxi Zoo er nu i stand til at arbejde videre med deres forskellige optimeringstiltag der for manges vedkommende afhænger af- eller influeres af ERP-systemet.

Velliv logo.PNG

A-2 har tilført styring og risikominimering fra et komplekst projekt og sikre at projektet blev gennemført med overkommelige udfordringer ved go-live

Bo Demand, CEO MaxiZoo Danmark

Lars Westerholt Jørgensen

Lars Westerholt Jørgensen

+45 53535791

Dan Alexander Florescu

Dan Alexander Florescu

+45 31768435

bottom of page