top of page

Levetidsforlængelse af Avedøreværket

Ørsted

Baggrund

Situation

I forbindelse med nedlukning af Danmark grundet COVID-19 blev revisionsperioden for Avedøreværket udskudt. I den forbindelse skulle flere kontrakter for Ørsted ændres af hensyn til udførelsesperiode.


Udfordring

Ørsted ønskede hjælp tilvaretagelse af forhandlinger og udarbejdelse af ændringskontrakter på alle berørte kontrakter.  Udbuddene bestod af anskaffelser af både varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver både over og under tærskelværdierne. Udbuddene var betinget af en kort frist i forhold til planlagt udetid på værket og derved mulighed for at gennemføre projekterne.


Formål

Formålet med projektet har været at bistå Ørsted i forbindelse med udarbejdelse af en udbudsstrategi, der tidsmæssigt vil give mulighed for at anskaffe ydelserne inden revisionsperioden. Ydermere skulle A-2 løbende varetage opdateringen af udbudsplanen (årshjul) til rapportering til styregruppen.

Tilgang & Resultater

A-2 deltog i alle udbudsprocesser som udbudsansvarlig for projektets gennemførelse, herunder markedsdialog, sikring af udbudsretlig konformitet, udarbejdelse af alle udbudstekniske dokumenter, valg af procedure, fastlæggelse af frister og planlægning ift. overlap mellem udbudspakker, udarbejdelse og kvalitetssikring af evalueringsmodel, kriterier og vægtning, gennemførelse af udbud gennem udbudssystem, gennemførelse af forhandlingsmøder, håndtering af spørgsmål og svar, udarbejdelse af evalueringsrapport samt tildelings- og afslagsbreve.


Gennemførte ændringskontrakter uden prisjustering

Med støtte fra A-2 sikrede Ørsted gennemførelse af de nødvendige ændringskontrakter for en levetidsforlængelse af Avedøreværket. Derudover sikrede A-2 ændringskontrakterne blev gennemført uden prisjusteringer til stor glæde for Ørsted

Velliv logo.PNG

Mikael Schwartz

Mikael Schwartz

+45 24820227

bottom of page