top of page

Strategisk sourcing partner for Danske Spil

Danske Spil

Baggrund

Situation

Danske Spil A/S er det nationale lotteri i Danmark. Danske Spil A/S tilbyder en række spil: Antal spil, instantspil, vidensspilog spil på automater. Virksomhedenhar løbende udbudsrelaterede aktiviteter som er essentielt for kerneforretningen.


Udfordring

Samarbejdet bygger på A-2's SKI-rammeaftaler. Danske Spil har haft brug for støtte til varierende udbudsrelaterede aktiviteter, herunder bistand inden for kontraktlovgivning, kontraktstyring, rådgivningstjenester, indkøbsanalyse, udarbejdelse af kravspecifikationer og koordinering af alle indkøbsaktiviteter.


Formål

Formålet med projektet har været at agere strategisk partner for Danske Spil i forbindelse med rådgivning og bistand inden for indkøb og udbud. Derudover har Danske Spil ønsket støtte til uddannelse af medarbejdere inden for afdelingerne med henblik på at optimere- og forbedre organisation, processer og tilgang til gennemførelse af udbud.

Tilgang & Resultater

A-2 har både arbejdet som indkøbsressource som en integreret del af Danske Spils indkøbsafdeling og som ledelseskonsulenter for Danske Spils forretningsafdelinger. A-2 samarbejdede her tæt med de forretningsansvarlige for udvikling af projektrelateret materiale, beslutningsnotater og andet materiale til ledelses- og styregrupper samt udbudsspecifikt materiale, herunder kravspecifikationer.


Støtte til udarbejdelse og gennemførelse af udbud

A-2 har ydet bistand til Danske Spil med udarbejdelse og gennemførelse af varierende EU-udbud med forhandlinger vedrørende reklamebureauer, IT-system til virtuelle væddemål, system til instant gaming, banktjenester, IT-system til HR og udbetaling af lønninger samt forsikringstjenester.


Værdiskabelse

De fleste af Danske Spils udbud er blevet gennemført med forhandlinger. På baggrund af A-2s store erfaring med at gennemføre udbudsforhandlinger, har man tilbudt en certificeret forhandlingsuddannelse til Danske Spil. A-2 har givet Danske Spil en forhandlingsstrategi for de konkrete udbud og har løbende faciliteret diverse forhandlingsrunder

Velliv logo.PNG

Mikael Schwartz

Mikael Schwartz

+45 24820227

bottom of page