top of page

Indkøb

Strategi og støtte til hele indkøbsprocessen

A-2 rådgiver om og varetager en bred vifte af opgaver i forbindelse med indkøb, bl.a. udarbejdelse af indkøbsstrategi, kravspecifikationer og kontrakter samt gennemførelse af udbud og kontrakt- og leverandørstyring. Vi hjælper både indenfor offentlige indkøb og udbud samt for privat indkøb af såvel strategisk som driftsmæssig karakter.

I A-2 arbejder vi kontinuerligt på at understøtte anskaffelser, som giver kunderne den ønskede forretningsmæssige effekt og gevinst. I den forbindelse har vi bl.a. stor erfaring med opbygning af udbudsprocesser og gennemførelse af kontrakt- og leverandørstyring, som understøtter komplekse anskaffelser og succesrige partnerskaber. Vores erfaring spænder fra Udbudsloven, Forsynings-virksomhedsdirektivet, Forsvars- og Sikkerhedsdirektivet samt SKI rammeaftaler. A-2 har en konceptuel tilgang til området, hvor vi rådgiver og udfører på baggrund af gennemprøvede paradigmer, der kontinuerligt opdateres og forbedres. A-2 faciliterer en transparent proces og vores konsulenter bistår i alle faser; fra de første stratgiske overvejelser, til gennemførelse af udbud og den efterfølgende kontrakt- og leverandørstyring. A-2 skaber overskuelighed og hensigtsmæssig inddragelse af relevante interessenter i alle dele af processen.

​Typiske A-2 ydelser:

  • Procurement excellence | Kategorisering, styringsmodel & politikker

  • Udbud | Specifikationer, udarbejdelse & gennemførsel

  • Forhandlinger | Analyse, taktik & dialog

  • Kontraktstyring | Jura, kontrakter & leverandørstyring

Procurement excellence

Strategisk, taktisk og operationelt indkøb

Kategoristrategier & -styring

Procurement leadership og governance

Central- og decentral styring

Leverandørsamarbejdsmodeller

Konkurrenceudsættelse og indkøbspolitikker

Udbud

Indkøbs- og udbudsstrategi ihht. forretningsmæssige mål

Markedsanalyser og -dialog samt diverse foranalyser

Business case, projektgrundlag/PID, f.eks. ved brug af den fællesstatslige it-projektmodel

Kravspecifikationer

Udbudsmateriale, -betingelser og -bekendtgørelse

 

Forhandling

Forhandlingsstrategi

Forhandlingsdialog/proces

Evaluering og tildeling

Efterannoncering

 

Kontraktstyring

Compliance og lovgivning

Styringsmodeller og vilkår

Kontrakter og rammeaftale

Kommercielle og tekniske bilag

Leverandør overblik og stamdata

Leverance opfølgning og risikostyring

Kontaktperson

Claus Møldrup

+45 31450388

Partner

Kontaktperson

Mikael Schwartz

+45 24820227

Partner

bottom of page