Udvalgte projekter

Indkøb og udbud

"Indkøbsanalyse" for Aabenraa Kommune

"EU-udbud af arbejdstids- og elevadministrationssystem" for Frederikshavn Kommune

"Direkte tildeling af omsorgssystem" for Hvidovre Kommune

"Udbud af intelligente klasselokaler og smartboards" for Lolland Kommune

"Udbud af byinventar" for bl.a. Esbjerg, Horsens og Randers Kommune

"Anskaffelse af ESDH-system" for Lolland Kommune

"Potentialevurdering på indkøbsområdet" for Odsherred Kommune

 

Effektivisering og budgetanalyser

"Budgetanalyse af Tandplejen" for Halsnæs Kommune

"Review af evalueringsmodel for Karlslunde Plejecenter" for Greve Kommune

"Udvikling af standardiseret kontrakt, udbudsvilkår og evalueringsmodel til brug for EU-udbud af IT-konsulentydelser" for Københavns Kommune

"Analyse af muligheder for outsourcing" for Thisted Kommune

Organisations- og ledelsesudvikling

"Udarbejdelse af kodeks for god politisk ledelse" for Ringsted Kommune

"Ledelsesudviklingsforløb" for Ringsted Kommune

"LEAN implementering på plejecenter" for Horsens Kommune

"Udvikling af servicemål" for Aarhus Kommune

Kommunal kørsel

"Analyse og udbudspakketering af kommunal kørsel" for Furesø Kommune

"Analyse særkørsel og tilhørende besparelseskatalog" for Horsens, Kolding, Viborg, Mariagerfjord, Middelfart, Nyborg, Odsherred, Ringsted, Esbjerg, Sønderborg, Aarhus, Furesø og Lolland Kommune

"Analyse af offentlig trafik" for Odsherred Kommune

"Optimering af intern kørsel" for Køge, Guldborgsund og Randers Kommune

IT

"IT kontraktporteføljestyring" for Hvidovre Kommune

"Udbud af IT-drift og -support" for Høje-Taastrup Kommune

"Analyse af fremtidig IT-drift" for Hillerød Kommune

"Analyse af muligheder og barrierer i forbindelse med Open Source" for Næstved Kommune

A-2 A/S      CVR: 25 73 49 63

Jægersborg Allé 4, 2920 Charlottenlund, tlf. 39 40 41 00
Vesterballevej 5, 7000 Fredericia, tlf. 39 40 41 00

  • LinkedIn Social Icon
  • email-filled-closed-envelope