Udvalgt SKI leverandør

 

A-2 er SKI-leverandør inden for management- og it-rådgivning.

A-2 er SKI-leverandør på SKI-rammeaftalerne 17.11 og 02.15, der begge giver mulighed for indkøb af konsulentydelser ved direkte tildeling.

 

A-2 er leverandør på følgende SKI-rammeaftaler:

 • 17.11 Managementsupport, delaftale 1 og 2 (direkte tildeling). A-2 er del af konsortiet "17.11 Konsulenterne"

 • 02.15 It-rådgivning (direkte tildeling). A-2 er del af konsortiet "A-2/Systematic"

Begge aftaler giver offentlige ordregivere mulighed for hurtigt at hyre A-2. Vi rådgiver og løser opgaver på alle niveauer fra strategisk rådgivning, forretningsprocesser og effektivisering til udbud, it-infrastruktur og administration med mere.

De to aftaler omfatter rådgivning inden for:

 

17.11 Managementsupport

 • Strategianalyse

 • Strategiudvikling

 • Strategiimplementering

 • Organisationsanalyse og -design

 • Strukturimplementering

 • Procesanalyse og procesoptimering

 • Udlicitering, herunder udbudsrådgivning

 • Offentlig-privat samarbejde (OPS)

 

02.15 It-rådgivning

 • It-relaterede strategier

 • Forretningsbehov, business case og gevinstrealisering

 • It-udbud

 • It-sikkerhed, business continuity og it-compliance

 • It-arkitektur

 • It-govenance

 • Projekt- og programledelse

 • Test

 • Udvikling af ny funktionalitet

 • Tilpasning af eksisterende it-systemer

Kontakt Lars Rasmussen for yderligere information om mulighederne.

A-2 A/S      CVR: 25 73 49 63

Jægersborg Allé 4, 2920 Charlottenlund, tlf. 39 40 41 00
Vesterballevej 5, 7000 Fredericia, tlf. 39 40 41 00

 • LinkedIn Social Icon
 • email-filled-closed-envelope