Udgiftstyring og Indtægtssikring

Udgiftsstyring

Mere service og højere kvalitet for færre penge er et vedblivende krav til de fleste offentlige organisationer og ikke mindst til de danske kommuner. Det stiller krav til en effektiv økonomistyring.

A-2 assisterer offentlige organisationer og private virksomheder med en lang række ydelser indenfor økonomistyring, herunder udgiftsanalyse, budgetanalyse og hjælp til regnskabet og årsafslutningen.

A-2 ydelser på økonomistyringsområdet omfatter analyse, udvikling, design og implementering af budgetmodeller og øvrige økonomistyringsmodeller. A-2 hjælper ligeledes med at identificere organisationens styringsmæssige behov og med at formulere og opstille de relevante styringsparametre.

Specielt har A-2 et indgående kendskab til økonomistyring i kommuner, regioner, statens institutioner samt forsyningssektoren og transportsektoren. A-2 har udviklet særlige konceptuelle tilgange og styringsmodeller til blandt andet anlægsøkonomistyringsområdet og transportlogistikområdet.    

Se A-2 referencecases for yderligere information om de mange spændende projekter, vi har lavet. 

Indtægtssikring

I den kommunale virkelighed, hvor det er nødvendigt at styre økonomien stramt, kan et velkomment alternativ til udgiftsstyring og besparelser være, at rette opmærksomheden mod indtægtssiden, hvor der findes mulighed for at forøge indtægterne på flere områder.

A-2 har udviklet indtægtssikringsanalyser til identificering af merindtægter på området for statsrefusion, som kommunerne kan hjemtage supplerende. Statsrefusion kan hjemtages på området for sociale ydelser og beskæftigelsesområdet.

A-2's analyser på beskæftigelsesområdet omfatter ydelserne sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalideringsydelse og ressourceforløbsydelse. Datadrevne analyser identificerer merindtægtspotentialet med udgangspunkt i dataudtræk fra Jobcentret og fra ydelsesudbetalingen for perioden frem til refusionsreformen 1. januar 2016.

På det sociale område tilbyder A-2 en datadrevet analyse af området for særligt dyre enkeltsager. Kommunerne hjemtager oftest ikke refusionen fuldt ud på området. Årsagen skal findes i, at det er et område med en stor organisatorisk spredning og mange datakilder, som samtidig er  reguleret af et særdeles komplekst lovgrundlag.       

A-2 er en stærk samarbejdspartner på indtægtssikringsområdet af flere årsager:

 • A-2's jurister har et indgående kendskab til lovgivningen på det sociale område og beskæftigelsesområdet og flere års erfaring fra ansættelse i kommuner på begge områder  

 • A-2's datadrevne refusionsanalyser har det bedste filter, markedet pt. kan tilbyde og sikrer derfor kommunen hjemtagelse af det fulde refusionspotentiale.

 • A-2 kvalitetssikrer altid samtlige identificerede merrefusionsbeløb, og kommunen behøver derfor udelukkende at indberette resultatet til ressortministeriet.      

 • A-2 har mange års erfaring med indtægtssikring og en lang række gode referencer fra andre kommuner

 • A-2 leverer en effektiv og professionel projektledelse, der sikrer kommunen et gnidningsfrit samarbejde med et minimalt ressourcetræk på kommunens medarbejdere

Typiske A-2 ydelser:

 • Budget- og udgiftsanalyser

 • Udvikling af budgetmodeller og registreringsrammer

 • Udvikling af styrings- og prognostiseringsmodeller og værktøjer

 • Anlægsøkonomistyring

 • Transportlogistikstyring

 • Midlertidige ressourcer til økonomi- og regnskabsafdelingen

 • Statsrefusionsanalyser

A-2 A/S      CVR: 25 73 49 63

Jægersborg Allé 4, 2920 Charlottenlund, tlf. 39 40 41 00
Vesterballevej 5, 7000 Fredericia, tlf. 39 40 41 00

 • LinkedIn Social Icon
 • email-filled-closed-envelope