top of page

Udbud

Strategi & bistand til udbud og Contract management

A-2 rådgiver om og varetager en bred vifte af opgaver i forbindelse med udbud og contract management.

Vores konsulenter bistår i alle faser til gennemførelse af udbud og den efterfølgende contract management, f.eks.:

 • Udbudsstrategi og nedbrydning af forretningsmæssige mål

 • Business case, Projektgrundlag/PID m.v., f.eks. ved brug af den fællesstatslige it-projektmodel

 • Markedsanalyser og -dialog samt diverse foranalyser

 • Udbudsmateriale, -betingelser og -bekendtgørelse

  • ESPD

  • Kravspecificering

  • Kontrakt og rammeaftale

  • Styringsmæssige, kommercielle og tekniske bilag 

 

 • Forhandling

 • Evaluering og tildeling

 • Efterannoncering mv.

 • Overlevering til den efterfølgende kontraktstyring

 • Kontrakt- og leverandørstyring

 

A-2 har en konceptuel tilgang til området, hvor vi gennemfører udbud  og contract management på baggrund af gennemprøvede paradigmer, der kontinuerligt opdateres og forbedres.


Vi hjælper kunden til at kvalificere sine forretningsmæssige mål med anskaffelsen og vælge den udbudsform, som bedst opfylder disse baseret på vores indgående erfaring med udbud og miniudbud omfattet af Udbudsloven, Forsyningsvirksomhedsdirektivet, Forsvars- og Sikkerhedsdirektivet samt SKI rammeaftaler.


Vi har stor erfaring med komplekse anskaffelser, hvor vi med vores store erfaring kan sikre en effektiv proces, som sikrer at der skabes overskuelighed og hensigtsmæssig inddragelse af relevante interessenter.


Vi arbejder kontinuerligt på at skabe udbud, som giver kunderne den ønskede forretningsmæssige effekt og gevinst. I den forbindelse har vi bl.a. stor erfaring med opbygning af udbudsprocesser og gennemførelse af contract manegement, som understøtter succesrige partnerskaber.

Typiske A-2 ydelser

 • Anskaffelses- og udbudsstrategi

 • Business case

 • Projektgrundlag / Projektinitieringsdokument

 • Foranalyser

 • Markedsanalyser / -dialog

 • Kontrakt

 • Kravspecifikation

 • Servicemål og SLA

 • Kommercielle forhold

 • Udbudsproces fra A-Z

 • Forhandlingsledelse

 • Implementeringsbistand

 • Contract management

 • Leverandør- og leverancestyring

 • Konflikthåndtering

Strategi og forretningsmæssige mål

Vi hjælper vores kunder med at kvalificere de forretningsmæssige mål med anskaffelsen og understøtter disse i en udfoldet strategi

Jura

Vores konsulenter har en stærk juridisk baggrund så de løbende kan sikre at udbud gennemføres inden for gældende regler

IT og Forsyning

Vi har stor erfaring inden for IT og Forsyning, hvor vores faglige indsigt gør os i stand til at være en stærk sparringspartner

Facilitering af proces

Vores konsulenter agerer proaktivt og sikrer, at udbud og contract management gennemføres så effektivt som muligt

Mikael Schwartz.jpg

Mikael Schwartz

+45 24 82 02 27
msc@a-2.dk
Partner

Kontaktperson

bottom of page