Udbud

A-2 rådgiver om og varetager en bred vifte af opgaver i forbindelse med udbud og anskaffelser.

Vores konsulenter bistår med alle faser til gennemførelse af udbud, f.eks.:

 • Udbudsstrategi og udbudsplan

 • Business case, PID m.v., f.eks. ved brug af den fællesstatslige it-projektmodel

 • Udbudsmateriale, -betingelser og -bekendtgørelse

  • ESPD

  • Kravspecificering

  • Kontrakt og rammeaftale

  • Forhandling

  • Evaluering og tildeling

  • Efterannoncering mv.

A-2 har en konceptuel tilgang til området, hvor vi gennemfører udbud på baggrund af gennemprøvede udbudsparadigmer, der kontinuerligt opdateres og forbedres.

Vi hjælper kunden til at vælge den udbudsform, som bedst opfylder kundens behov baseret på vores indgående erfaring med udbud og miniudbud omfattet af Udbudsloven, Forsyningsvirksomhedsdirektivet samt Forsvars- og Sikkerhedsdirektivet.

På denne baggrund rådgiver vi offentlige og private organisationer samt forsyningsvirksomheder om deres anskaffelser og tilhørende udbudsforretninger, hvad enten det er IT-anskaffelser eller nye buslæskærme.

Eksempler på gennemførte udbud kan ses i listen til højre.

Typiske A-2 ydelser

IT-udbud

 • SMART-City løsninger

 • It-drift

 • Systemer

  • Studieadministrativt system

  • Transport / jernbanedrift

  • Jobcenterløsninger

  • Omsorgssystemer

  • ESDH-systemer

 • Hardware, f.eks. PC'ere og servere

 • High Performance Computing (HPC) facility

Varer

 • El- og gaskedler

 • Rør, kabler og ventiler

 • Kraner

 • Dampvandvekslere

 • El-tavler og sikringsskabe

 • Brandsikring og brandslukningsanlæg

 • M/R-stationer

 • Biler

 • By-inventar

Tjenesteydelser

 • It-rådgiverydelser

 • Managementkonsulentydelser

 • HR og personaleudvikling

 • ESDH-konsulenter

 • Media- og reklamebureauydelser

 • Webdesignere

Bygge og anlæg

 • Jord- og fundamentarbejder

 • Renoveringsarbejder

 • Etablering af nye bygninger

 • Skrotningsarbejder

 • Lednings- og kabelføring
   

 • og meget mere…

A-2 A/S      CVR: 25 73 49 63

Jægersborg Allé 4, 2920 Charlottenlund, tlf. 39 40 41 00
Vesterballevej 5, 7000 Fredericia, tlf. 39 40 41 00

 • LinkedIn Social Icon
 • email-filled-closed-envelope