Transportsektoren

CO2 reduktion med Intelligente Trafik Systemer (ITS) i København
A-2 har hjulpet Københavns Kommune med at gennemføre et omfattende udbud af ITS
Københavns Kommune har gennemført et omfattende udbud af ITS med assistance fra A-2, som skal lede frem til en reduktion på 25.000 tons CO2 i 2025 og større trafiksikkerhed.
I denne måneds udgave af Trafik & Veje kan du blive inspireret af processen, der ledte frem til den succesfulde implementeringsfase.
(Oprettet: 26-08-2016)


Kollektiv Trafikforum - konference
Kollektiv Trafik Forum inviterede A-2 til at holde indlæg på foreningens årlige konference.
I forbindelse med Kollektiv Trafik Forums konference 2014 blev A-2 inviteret til,at holde et indlæg om vores erfaringer med effektivisering af den kommunale befordring. A-2 har hjulpet 17 kommuner med at optimere kørslen, den kommunale vognpark og/eller organiseringen af området. Afhængig af opgavens karakter og kommunens modenhedsniveau, er de realiserede besparelser på  mellem 8 og 20% af kommunens udgifter.  
(Oprettet: 02-05-2014)


Kvalificeret leverandør til transportsektoren
A-2 er atter certificeret som kvalificeret leverandør af konsulentydelser til de Skandinaviske aktører indenfor transportsektoren.
(Oprettet: 05-03-2014)


Fra bus til taxa - åben flextur
Trafikselskabernes åbne flextur, som efterhånden har været på markedet i nogle år, er kommet i fokus (se f.eks. dr.dk). Åben flextur er et alternativ primært tænkt til servicering af borgere i yderområder, hvor den traditionelle kollektive busrute er reduceret til få daglige afgange eller helt er nedlagt.
I A-2 hjælper vi kommuner med optimere både den åbne og den lukkede kommunale kørsel. I disse projekter indgår den åbne flextur som et naturligt fokusområde. Det er et fleksibelt værktøj til at få enderne til at hænge sammen i en tid, hvor der er pres på kommunernes udgifter til transport. Senest med økonomiaftalens (Aftale om kommunernes økonomi for 2014) krav om besparelser på 430 mio. kr. for alle landets kommuner under et.
Hvis du vil vide mere om A-2 erfaringer med og kompetencer indenfor effektivisering af kommunal befordring, er du velkommen til at kontakte Søren Hyre-Fenneberg, shf@a-2.dk, +45 28 88 01 03.
(Oprettet: 25-11-2013)


Kollektiv Trafik
A-2 rapport omtalt i Kollektiv Trafik Forums seneste nyhedsbrev
A-2 gennemførte i efteråret 2012 en undersøgelse for KL med fokus på kommunernes praksis indenfor kommunal befordring. Det kom der en rapport ud af, som er omtalt i nyhedsbrevet Kollektiv Trafik 3-2013. Du finder nyhedsbrevet her link.
Artiklen fremhæver bl.a. hovedkonklusionen, at der fortsat er et potentiale i kommunerne for at spare penge gennem en mere effektiv drift af kommunale befordringsordninger.
A-2 har hjulpet en lang række kommuner med at effektivisere den kommunale befordring.
(Oprettet: 15-03-2013)


Live-visning af busser på Bornholm
Nu er det muligt for kunderne at følge busserne på Bornholm live. Systemet giver et overblik over bussernes placering, ruter og evt. forsinkelser.
Rejseplanen og BAT har et igangværende pilotprojekt hvor korrespondancesikring mellem offentlige transportmidler udvikles og testes. A-2 udfører projektstyring på projektet, hvor busserne udstyres med mobiltelefoner eller tablets, der via apps gør det muligt at se bussernes placering.
Projektets formål er at sikre at passagerne får en sammenhængende rejse ved at indføre optimal information mellem transportformerne, så busserne kan vente på hinanden ved små acceptable forsinkelser. Derved tages der endnu mere hensyn til passagerer når der skal skiftes. Samtidig giver projektet mulighed for endnu bedre trafikinformation til passagerne ved at muliggøre at man kan se den præcise position for alle busser og tog.
(Oprettet: 06-03-2013)


Kollektiv Trafik Konference 2012
Korrespondancesikring og realtids-information til kunderne (se det køre on-line med Rejseplanen i beta version!) + Kundeservice Centre med bundlinie
A-2 havde også i år to indlæg på årets konference for kollektiv trafik (TØF). Emnerne A-2 præsenterede spændte vidt, men med kunden og økonomien i fokus:
Kundeservice centre - når effektivitet og god service skal gå hånd i hånd. Indsigt i arbejde og resultater fra Metro Service og Rejsekort.
Rejseplanen - Mere end planlægning. I takt med at mere og mere data bliver samlet i Rejseplanen (køreplansdata, realtidsdata, tekstuel trafikinfo etc.) bliver der også flere og flere muligheder for at bruge dette til information, hvad enten det er internt eller i kundeservice sammenhæng.
(Oprettet: 02-10-2012)


Kørselsanalyse i Nyborg kommune
Særkørsler - i nogle kommuner kaldet §-kørsler - er den kommunalt betalte kørsel af børn til skole, specialtilbud mv., kørsel af ældre til dagcenter, lægekørsler og lign.
(Oprettet: 28-09-2012)


Succesfuld opstart af Rejsekort Kundeservice Center
A-2 har assisteret Metroservice og Metroselskabet ifm. aktiv indtrædelse i Rejsekortets Kundeservice Center. Vores involvering omfatter projektledelse, mobilisering, arbejdsgange, anskaffelse og implementering af it- og telefonisystemer.
Arbejdet, som pågår med udvidelse af serviceområderne, gennemføres ligeledes i tæt samarbejde med Movia, Nordjyllands Trafikselskab,DSB, og Rejsekort.
Se i øvrigt 
M.dk om Metroen, der netop for fjerde år i træk er kåret som verdens bedste førerløse Metro, og RejseKort.dk for yderligere information om Rejsekortet.
(Oprettet: 25-06-2012)

A-2 A/S      CVR: 25 73 49 63

Jægersborg Allé 4, 2920 Charlottenlund, tlf. 39 40 41 00
Vesterballevej 5, 7000 Fredericia, tlf. 39 40 41 00

  • LinkedIn Social Icon
  • email-filled-closed-envelope