top of page

Team

Vi har konsulenter med stor erfaring og ekspertise fra både andre konsulenthuse, private virksomheder og offentlige institutioner. 

 

Vi har også konsulenter med ledelseserfaring fra den offentlige sektor, inklusiv kommuner, regioner og styrelser.


Vores konsulenter har bred erfaring med rådgivning, projektledelse, strategi, operationsindkøb og digitalisering. Vi kan sammensætte teams, der imødekommer kundens behov for forskellige typer assistance gennem et projektkursus eller konsulentbistand af alle størrelser og varighed.

Parter teamet

Team Member Name

Job Title

Job Title

Team Member Name

Job Title

Job Title

Team Member Name

Job Title

Job Title

Team Member Name

Job Title

Job Title

Team Member Name

Job Title

Job Title

Team Member Name

Job Title

Job Title

Team Member Name

Job Title

Job Title

Team Member Name

Job Title

Job Title

Job Title

Konsulent teamet

Administrationen

Eksterne konsulenter tilknyttet A-2

bottom of page