top of page

Seniorkonsulenter – IT -Udbud og -Contract Management

Jobsamtale

Bliv en del af holdet og den bæredygtige omstilling:


Som del af vores vækststrategi søger vi et antal seniorkonsulenter til vores kontorer i København og Fredericia. Her vil du indgå i vores Udbuds- og Contract Management-gruppe, som bistår nogle af Danmarks største offentlige virksom-heder med komplekse og ofte højt profilerede IT-anskaffelser, herunder både udviklings- og infrastrukturprojekter.


Hos os kommer du bl.a. til at deltage i nogle Danmarks vigtigste digitaliseringsprojekter, som blandt andet understøt-ter den grønne omstilling, f.eks. i energisektoren.


Hvad leder vi efter?


Som kommende seniorkonsulent indenfor IT-området har du indgående kendskab til K-kontrakterne, Cloud-aftaler, benyttelse af standardparadigmer m.v. herunder udfærdigelse af kravsspecifikationer og behovsanalyser. Du har 3-5 års erfaring med håndtering af udbudsforretninger, tilbudsindhentning og eventuelt contract management fra en of-fentlig virksomhed. Du kan også have erfaring med category- og vendor-management på IT-området.


Om dig:


 • Du kan selvstændigt håndtere IT-udbudsforretninger fra start til slut og har generel indsigt i IT-ret.

 • Du har faglig indsigt i offentlig digitalisering og gerne et eller flere ressortområder i den offentlige sektor, f.eks. energi- og forsyningssektoren.

 • Du kan formidle komplicerede problemstillinger præcist i tale og tekst og gennemføre præsentationer på dansk såvel som engelsk.

 • Du evner at begå dig i, samt håndtere et komplekst interessentlandskab.

 • Du har gode samarbejdsevner og lyst til at tage konsulentrollen på dig.

 • Du har personlig gennemslagskraft og integritet.


Du har en akademisk uddannelse på kandidatniveau og har opnået dine kvalifikationer indenfor området gennem del-tagelse i større digitaliseringsprojekter i det offentlige, eventuelt som konsulent i en anden rådgivningsvirksomhed.


Opbyg din konsulentkarriere i A-2:


Vi tilbyder dig muligheden for at starte eller udvikle din karriere som konsulent i en ambitiøs virksomhed:

 • Du bliver en del af en vækstrejse, der skal gøre A-2 til én af de største aktører på markedet.

 • Du sikres faglig udvikling og specialisering – et tydeligt udviklingsforløb.

 • Du får personlig feedback og støtte via supervision og mentorforløb.

 • Du får en skræddersyet uddannelsesplan, der matcher dine ønsker.

 • Du har mulighed for at indgå i talentspor, der fører til chefkonsulent eller videre.


Om A-2:


I A-2 er der er kort fra ide til handling. Vi tror nemlig på en høj grad af frihed til den enkelte – med fokus på løsningen af kundens udfordringer.


A-2 er en uafhængig og uvildig rådgiver præget af troværdighed, integritet og sund fornuft. Vi er ikke bange for at gå nye veje, og kunderne stoler på, at vi løser opgaver på et højt fagligt niveau med sans for detaljen. Vi påtager os der-for kun opgaver, vi er kvalificerede til at løse.


Hos A-2 bliver du også en del af noget større, da vi er en del af First Chair Group (FCG), som består af +200 medarbej-dere med kompetencer inden for Strategisk rådgivning, Marketing & Reklame, UX & Digital udvikling, PR & kommuni-kation, Rekruttering af ledere og specialister og Event design. A-2 har desuden et søsterselskab i Norge.


Hos os finder du:

 • Faglighed: Vi er dygtige. Vi har et erklæret mål om at have Danmarks absolut bedste medarbejdere. Hos A-2 kommer du derfor til at løse centrale opgaver for offentlige organisationer og private virksomheder.

 • Ambition og rummelighed: Vi tror på forskelligheden i mennesker - Vi har en præstationskultur, men det er ikke "Up or Out". A-2 er en arbejdsplads, hvor alle inden for professionelle rammer skal synes, at det er sjovt og engagerende at gå på arbejde.

 • Work-life balance: Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere oplever, at der er balance imellem arbejds-tid og fritid. Derfor giver vi mulighed for, at vores medarbejdere kan planlægge deres arbejde fleksibelt i samarbejde med nærmeste leder.

 • Løn og vilkår er attraktive og konkurrencedygtige.


Kontakt og ansøgning


Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Partner Mikael Schwartz på tlf. 24820227 eller via mail msc@a-2.dk eller Chefkonsulent Helge Præstgaard Carlsen på tlf. 61280198 eller via mail hpc@a-2.dk.


Du skal sende din ansøgning til HR@a-2.dk. Da vi behandler ansøgningerne løbende, ser vi frem til at modtage din an-søgning så hurtigt som muligt.

bottom of page