top of page

Chefkonsulenter til Energisektoren – Udbud og Contract Management

Jobsamtale

Bliv en del af holdet og den bæredygtige udvikling:


Som led i vores vækststrategi søger vi et antal chefkonsulenter til vores kontorer i København og Fredericia. Her vil du indgå som ledende medlem af vores Udbuds- og Contract Management-gruppe, som bistår nogle af Danmarks største offentlige virksomheder med komplekse og ofte højt profilerede anskaffelser.

Hos os kommer du bl.a. til at deltage i Energisektorens nyeste udviklings- og infrastrukturprojekter, som bidrager til, at Danmark og andre europæiske lande kan nå ambitiøse klimamål.


Hvad leder vi efter?


Som kommende chefkonsulent har du over 5 års erfaring med at lede og drive udbudsforretninger, tilbudsindhent-ning samt contract management i offentlige organisationer. Du kan også have tilsvarende tung erfaring med category- og vendor-management.


Om dig:

 • Du kan selvstændigt rådgive om og lede forretningskritiske udbudsforretninger fra start til slut.

 • Du har et stort og aktivt netværk i din branche og blik for, hvor den næste opgave ligger.

 • Du kan lede yngre kolleger i komplekse projekter og fremstår som rollemodel for dine kolleger.

 • Du har dyb faglig indsigt i et eller flere ressortområder i den offentlige sektor, f.eks. Energi- og forsy-ningssektoren eller offentlig digitalisering.

 • Du kan formidle komplicerede problemstillinger præcist i tale og tekst og præsentationer på dansk såvel som engelsk.

 • Du evner at begå dig i, samt håndtere et komplekst interessentlandskab.

 • Du har gode samarbejds- og lederevner og lyst til at tage chefkonsulentrollen på dig.

 • Du har personlig gennemslagskraft og integritet.


Du har en akademisk uddannelse på kandidatniveau og har opnået dine kvalifikationer indenfor området som central aktør i store entreprise- og/eller digitaliseringsprojekter i det offentlige, eventuelt som konsulent i en anden rådgiv-ningsvirksomhed.


Nå næste niveau af din konsulentkarriere hos A-2:


Vi tilbyder dig muligheden for at udvikle din karriere som chefkonsulent i en ambitiøs virksomhed:


 • Du bliver en del af en vækstrejse, der skal gøre A2 til én af de største spillere på markedet.

 • Du får mulighed for at lede og udvikle eget kundeområde.

 • Vi sikrer faglig udvikling og specialisering – et tydeligt udviklingsforløb.

 • Du får en skræddersyet uddannelsesplan, der matcher dine ønsker.

 • Du får mulighed for at supervisere og udvikle yngre konsulentkolleger.

 • Du indgår i mentorforløb og sparring med erfarne og ambitiøse kolleger.


Om A-2:


I A-2 er der er kort fra ide til handling. Vi tror nemlig på en høj grad af frihed til den enkelte – med fokus på løsningen af kundens udfordringer.


A-2 er en uafhængig og uvildig rådgiver præget af troværdighed, integritet og sund fornuft. Vi er ikke bange for at gå nye veje, og kunderne stoler på, at vi løser opgaver på et højt fagligt niveau med sans for detaljen. Vi påtager os der-for kun opgaver, vi er kvalificerede til at løse.


Hos A-2 bliver du også en del af noget større, da vi er en del af First Chair Group (FCG), som består af +200 medarbej-dere med kompetencer inden for Strategisk rådgivning, Marketing & Reklame, UX & Digital udvikling, PR & kommuni-kation, Rekruttering af ledere og specialister og Event design. A-2 har desuden et søsterselskab i Norge.


Hos os finder du:


 • Faglighed: Vi er dygtige. Vi har et erklæret mål om at have Danmarks absolut bedste medarbejdere. Hos A-2 kommer du derfor til at løse centrale opgaver for offentlige organisationer og private virksomheder.

 • Ambition og rummelighed: Vi tror på forskelligheden i mennesker - Vi har en præstationskultur, men det er ikke "Up or Out". A-2 er en arbejdsplads, hvor alle inden for professionelle rammer skal synes, at det er sjovt og engagerende at gå på arbejde.

 • Work-life balance: Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere oplever, at der er balance imellem arbejdstid og fritid. Derfor giver vi mulighed for, at vores medarbejdere kan planlægge deres arbejde fleksibelt i samar-bejde med nærmeste leder.

 • Løn og vilkår er attraktive og konkurrencedygtige.


Kontakt og ansøgning


Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Partner Mikael Schwartz på tlf. 24820227 eller via mail msc@a-2.dk eller Chefkonsulent Helge Præstgaard Carlsen på tlf. 61280198 eller via mail hpc@a-2.dk.


Du skal sende din ansøgning til HR@a-2.dk. Da vi behandler ansøgningerne løbende, ser vi frem til at modtage din an-søgning så hurtigt som muligt.

bottom of page