Stakeholder management og forhandling

Samarbejde, ledelse, projektarbejde, køb, salg og almindelig menneskeligt samvær består af brydning mellem meninger og forslag om, hvad der bør gøres, og hvad betingelserne skal være.

 

Der er derfor også et element af forhandling i al interaktion, men hvordan interaktionen forløber afhænger af 

 • Hvor modsatte parternes interesser er (konflikt-graden)

 • Parternes langsigtede gensidige afhængighed (relations-graden)

Dette underbygges af anerkendte teorier inden for personlighedspsykologi, socialpsykologi, kommunikation, intervention og ledelse.
 
A-2’s tilgang til stakeholder management og forhandling
A-2 arbejder med en systematik, der sætter fokus på:

 • Kortlægning af parternes interesser

 • Identifikation af parternes psykologiske drivkræfter og håndteringen af dem i konkrete situationer

 • Kortlægning af parternes forskelle i kulturelle mønstre for fx møder, argumentation og aftaleindgåelse

Vores metoder tager udgangspunkt i kortlægning af parternes behov og bekymringer frem for i deres standpunkter og løsningsforslag. Det gør vi, fordi teori tilsiger, at optimale resultater skabes, når der fokuseres på timing af såvel udfordring ("absolut adfærd") og imødekommelse af modparten ("minimering af den mentale afstand").

Jens Kittelmann.jpg

Jens Kittelmann

+45 61 28 06 80

jk@a-2.dk

Partner

Kontaktperson

Typiske A-2 ydelser:

 • Etablering og facilitering af forretningsmæssige partnerskaber

 • Kortlægning af mål for og onboarding af aktører i forretningsmæssige partnerskaber

 • Kortlægning af mål for forretningsmæssige partnerskaber

 • Forhandlingsanalyse og udarbejdelse af forhandlingsdesign

 • Konfiguration af forhandlingsresultater i organisation

 • Funktionsanalyser i forbindelse med opstilling af forhandlingsmål

 • Stakeholder- og interessentanalyse samt design af interaktion