top of page
Samordnet varedistribution kan være en del af klimasvaret
Samordnet varedistribution kan være en del af klimasvaret

KRONIK/ DANSKE KOMMUNER/ NR. 21

2020/12

Klimaambitionerne i danske kommuner fejler ikke noget, og mange steder er der fokus på at nedbringe udledning af CO2 og NOX gennem udskiftning af egne biler og krav til trafikselskaberne. 


Men der er et måske overset potentiale i at kigge indad og gentænke den måde kommunens indkøb leveres på.

Du kan læse hele artiklen i vedhæftning.

bottom of page