top of page
Sammen skaber vi værdi for konsulentpengene
Sammen skaber vi værdi for konsulentpengene

Mikael Schwartz, en debatindlæg på https://www.dknyt.dk/debat

2024/04

Der skal spares 300 mio. kr. i det offentlige på konsulenter i 2024 og i alt tre mia. kr. senest i 2025. Udmeldingen er så markant, at der skal helt nye boller på konsulentsuppen, så indkøberne får værdi for pengene, og rådgiverne skaber bedre resultater.

SMV-regeringens mål er konsulentbesparelser i den offentlige sektor for tre milliarder kroner senest i 2025. Selv om brancheorganisationer har advaret imod denne plan, så er det virkeligheden de næste år.

Vi skal tænke nyt! Og vi skal helt basalt ændre, hvordan det offentlige og konsulenter arbejder sammen.


Først skal vi hanke op i os selv…


Konsulenter bør fx ikke længere løse opgaver afkoblet fra kundernes egen organisation eller selvstændigt forme projektteamet uafhængigt af dem, som skal implementere og leve med løsningen.

Vi skal i stedet forlange, at kundeorganisationen involverer sig i projektløsningen – og tager projektmedansvaret på sig, også selv om det vil mindske konsulentbehovet.

For at det kan lykkedes, skal vi som rådgivere hanke op i os selv og turde være sande rådgivere.


… dernæst i samarbejdets forudsætninger


For det handler jo ikke kun om økonomi, og der vil altid være et reelt behov for ekspertrådgivning. Ekspertise som skaber resultater og sand værdi for konsulentpengene.

Men hvordan sikrer man det udfald (som fx offentlig indkøber). Her er tre råd til at nå dertil:


1.      Prioriter samarbejde i øjenhøjde


Vælg ikke den partner ser mest prestigefyldt ud på papiret, eller som kan give politisk rygdækning. Vælg det samarbejde som er dig/jer mest i øjenhøjde. Ekspertise betyder ikke, at man har patent på sandheden, men at man kan arbejde regler, vilkår og best practises ind i jeres virkelighed.


2.      Vælg den mest implementerbare løsning


Mange projekter lider under, at de formes ud fra et idealiseret, one-size-fits-all princip. Her risikerer du oppustede budgetter og unødigt komplekse løsninger. Det du i stedet bør efterspørge, er den mest implementerbare løsning, som sømløst kan integreres i eller udføres af egen organisation.


3.      Sikr at det er din organisation som lykkes


Den nye budgetvirkelighed vil kræve mere involvering fra egen organisation, og det er ikke muligt at benytte sig af armslængdeprincippet, hvis noget ikke går, som det burde. Den måde, du bedst tager tyren ved hornene på, er at vælge en partner, som sikrer, at du lykkes. Ikke blot i projektet.

De tre anbefalinger er ikke nye banebrydende tanker. Men de er baseret på mere end 25 års erfaring.
Og i en tid hvor valget typisk har været et binært valg mellem billigst eller mest kompleks, så er anbefalingerne en tredje vej, som gør, at konsulenter og det offentlige bedre kan lykkes sammen.


[1] Kilde: https://www.version2.dk/artikel/det-offentlige-skal-spare-over-300-millioner-paa-konsulenter-i-2024-kommuner-skal-traekke-laesset


[2] Kilde: https://www.altinget.dk/digital/artikel/sparekrav-for-konsulenter

Se vedhæftning
bottom of page