Billede af Scott Graham

PROJEKTER

OPERATIONS

Privathospital

Optimere sekretærgruppes produktionsniveau

Hos Vejle Kommune

Strategiscenarier for bybuskørsel i Vejle

Hos 15+ Kommuner

Analyse af visiteret borgerbefordring

Hos Svendborg Kommune, Sønderborg Kommune og Randers Kommune m.fl.

Indtægtssikring: Sikring af statsrefusionsindtægten

Hos Elcold

Forenkling af produktfamilie

Hos Grønlands Lufthavne

Økonomistyringsassistance

Hos Lejre Kommune

Beslutningsgrundlag for udtrædelse af Vestsjællands Brandvæsen

Hos Direktoratet for Kriminalforsorgen

Organisering og optimering af indkøb

Hos Odense Kommune

Samordning af varedistribution til kommunens arbejdspladser

Hos 10+ Kommuner

Optimering af bilflåde

Hos PFA Pension

Program for strategisk leverandørsamarbejde

Hos TRESU Group

Forenkling af produktfamilie