Økonomistyringsassistance

Hos Grønlands Lufthavne

A-2 gennemførte en omfattende analyse af aktiviteterne i lufthavnene, de anvendte økonomisystemer, ledelsesrapporteringen, økonomikontrollerne og de eksisterende lufthavnstakster. På baggrund heraf fremlagde A-2 en række anbefalinger, hvor vi også efterfølgende stod for implementeringen.

A-2 anbefalede og implementerede blandt andet følgende:

  • En mere tidstro ledelsesrapportering med fokus på de væsentligst afvigelser og forventet estimat for året for henholdsvis omsætning resultat og likviditet

  • En aktivitetsrapportering hvor det var tydeligt, hvorledes de enkelte aktiviteter bidrog til den samlede bundlinje

  • Anbefalinger til en styrket faktureringsproces, der kunne bringe faktureringen tilbage på sporet

  • Anbefalinger til økonomikontroller, der gjorde ledelsen og departementet mere tryg i forhold til økonomistyringen, forvaltning af midlerne og rapporteringen

  • En nyt forsimplet takstkatalog, der var fremtidssikret i forhold til udviklingen i turisme og luftfart i Grønland.

A-2 arbejdede tæt sammen med ledelsen gennem hele projektets forløb. Herved blev anbefalingerne omkring de nye ledelsesrapporter og det reviderede takstkatalog bygget på en solid indsigt i lufthavns- og aktivitetsstrukturen.

Udfordring

Lufthavnen havde overtrukket sin kassekredit med 100 mio. kr. og var i store likviditetsproblemer.

Departementet modtog ikke en tilfredsstillende økonomirapportering og havde ikke tillid til økonomistyringen.

Man manglede økonomiske  styringsredskaberMan fik mange påtaler fra revisionen for det manglende kontrolmiljø i bogholderiet.

Resultat

En dynamisk ledelsesrapportering, der gav ledelsen en detaljeret indsigt i indtjening og likviditet.

En forbedret faktureringsproces, der gjorde dem i stand til at indhente faktureringsefterslæbet og lukke hullet i kassen.

Et styrket kontrolmiljø, der gjorde virksomheden compliant og fik fjernet revisoranmærkningerne.

Og ikke mindst et forbedret og mere gennemskueligt Takstkatalog, der samlet set løftede omsætningen med ca. 12 mio. kr. per år. Departementet fik efterfølgende tillid til økonomistyringen