Beslutningsgrundlag for udtrædelse af Vestsjællands Brandvæsen

Hos Lejre Kommune

A2 Managements analyse arbejde omfattede:

  • En vurdering af, hvorledes Lejre Kommunes risikodimensionering i praksis skulle håndhæves i et selvstændigt kommunalt regi, med fokus på hvordan de forskellige relaterede beredskabsopgaver kunne håndteres mest effektivt i kommunen og evt. i samarbejde med naboberedskaber (herunder det tilbageværende Vestsjællands Beredskab)    

  • En opstilling af et Lejre Beredskabs forventede årlige driftsbudget sammenlignet med Lejre Kommunes årlige udgifter i regi af Vestsjælland Brandvæsen 

  • En opgørelse af stiftelsesomkostningerne forbundet med etableringen af Lejre Beredskab 

  • En oversigt over potentielle emner, og deres omkostninger, der kunne blive genstand for forhandling ifm. bodelingen mellem Lejre Kommune og Vestsjællands Brandvæsen suppleret med en opstilling af principper for bodelingen udført i samarbejde med Bech Bruun Advokater 

Udfordring

Efter flere år med store ekstraudgifter til Lejre Kommunes medlemskab af Vestsjællands Brandvæsen stod Lejre Kommune med overvejelserne om, om kommunen skulle udtræde af beredskabssamarbejdet. Kommunen manglede et solidt beslutningsgrundlag, for at kunne vurdere, hvad der var mest hensigtsmæssigt, når både de driftsøkonomiske,  beredskabs- og bodelingsmæssige aspekter skulle inddrages og afvejes i en evt. udtrædelsesbeslutning.   

Resultat

A2 Management opstillede en solidt gennemarbejdede analyser, som udgjorde grundlaget for Lejre Kommunes beslutning om at udtræde af Vestsjællands Brandvæsen for at etablere sit eget Lejre Beredskab.