Optimering af bilflåde

Hos 10+ Kommuner

De fleste kommuner har en stor bilflåde og dermed mange udgifter til biler. En stor andel af bilerne bruges typisk i hjemme- og hjemmesygeplejen. Men også visitatorer, terapeuter m.fl. benytter bil i deres daglige arbejde. En flådeanalyse fokuserer på, hvordan dette set up kan optimeres.

A-2’s assistance til optimering af en kommunal bilflåde har bl.a. omfattet at:

  • skabe overblik over bilparken og udnyttelsesgraden af de enkelte biler

  • udarbejde kriterier for benyttelse af privat bil vs. kommunal bil, cykel/elcykel vs. bil mv.

  • vurdere hvor mange biler, der er behov for, hvor de skal køre ud fra, og hvilken type bil der er hensigtsmæssig i forhold til det konkrete kørselsbehov

  • se på mulighederne for dels at køre mindre i bil, dels hvor el-biler kan være gunstige

  • optimere set up omkring drift og vedligehold, herunder service

  • Udarbejde business case evt. suppleret med investeringsplan

Udfordring

Stigende efterspørgsel efter biler.Stigende udgifter til kørsel i egen bil.Manglende retningslinjer for kørsel.

Resultat

Besparelse på befordring på 10%+Bedre grundlag for udbud af bilflåden.Bedre overblik og dermed bedre forudsætning for koordination og optimering.

A-2 A/S   |   CVR: 25 73 49 63   |   Jægersborg Allé 4, 2920 Charlottenlund, tlf. 39 40 41 00   |   Christiansgade 30, 8000 Aarhus C, tlf. 39 40 41 00

A-2 A/S © 2020

  • Linkedin
  • LinkedIn - Hvid Circle