Indtægtssikring: Sikring af statsrefusionsindtægten

Hos Svendborg Kommune, Sønderborg Kommune og Randers Kommune m.fl.

Kommunerne er alle berettigede til at hjemtage refusion fra statens centrale refusionsordning for udgifterne til særligt dyre enkeltsager, som fylder mere og mere i den kommunale økonomi.  

For at kunne lave en retvisende opgørelse er det nødvendigt at opgøre udgifterne på tværs af forvaltninger og enheder. Datagrundlaget for beregningen genereres ikke ét, men mange steder, og skal hentes fra flere datakilder. På grund af kompleksiteten er der stor risiko for fejl i opgørelsen og for ikke at få ‘det hele med’.


A-2 lavede en tværforvaltningsmæssig genberegning af refusionen med udgangspunkt i registreringer fra kommunernes økonomisystem, hvor supplerende refusionsindtægter blev identificeret.

 

Kommunerne modtog derefter et fyldestgørende dokumentationsmateriale for de supplerende indtægter samt en rapport med anbefalinger til styrkelse af refusionsopgørelsen og sikring af indtægten fremadrettet. 
Kommunernes involvering bestod her udelukkende i at give A-2 adgang til data og i at indberette de supplerende indtægter til staten.   

Udfordring

Kommunerne var usikre på, om fremgangsmåden for opgørelse af deres særligt dyre enkeltsager var effektiv i forhold til at identificere samtlige refusionsgivende sager og beregne refusionen af sagerne korrekt.

Resultat

Kommunerne fik alle supplerende refusionsindtægter for foregående regnskabsår på mere end 2 mio. kr. hver, som A-2 identificerede i en analyse samt en kvalitetsikring af egen fremgangsmåde for opgørelse af refusionen.  

A-2 A/S   |   CVR: 25 73 49 63   |   Jægersborg Allé 4, 2920 Charlottenlund, tlf. 39 40 41 00   |   Christiansgade 30, 8000 Aarhus C, tlf. 39 40 41 00

A-2 A/S © 2020

  • Linkedin
  • LinkedIn - Hvid Circle