Strategiscenarier for bybuskørsel i Vejle

Hos Vejle Kommune

A-2 udarbejdede tre overordnede bybusscenarier og for hvert scenarie blev følgende analyseret og afdækket:

 

  • Effekt på passagertal og billetindtægter

  • Effekt på omkostningerne ved buskørslen

  • Effekten på borgernes forventede brug af flextrafik som alternativ til buskørsel, og dermed Vejle kommunes omkostninger til flextrafik

  • De samlede budgetmæssige konsekvenser som følge af scenariernes betydning for billetindtægter og omkostninger sammenholdt med udviklingen, såfremt den eksisterende køreplan blev fastholdt.

  • Endeligt blev meromkostningerne ved anvendelse af eldrevne fremfor dieseldrevne busser vurderet, herunder hvorvidt der må påregnes omkostninger til ekstra busser i de tilfælde, hvor bussernes rækkevidde på fuldt opladede batterier ikke dækker kørselsbehovet

Udfordring

Vejle Kommune stod overfor at skulle genudbyde kommunens kontrakt på bybuskørslen for en ny 10-årig periodeKommunen manglede et beslutningsgrundlag, der kunne anskueligøre, hvorledes den fremtidige bybuskørsel kunne tilrettelægges, således at der bliver leveret mere kollektiv trafik ved fastholdt driftsbudget for bybuskørslen i kommunen og inden for de overordnede rammer i Veje Kommunens mobilitetsplan.

Resultat

Etablering af et beslutningsgrundlag der anskueliggjorde de rejsetals- og driftsøkonomiske konsekvenser (omkostninger og indtægter) ved forskellige strategiscenarier for bybuskørslen og driften af denne. Scenarierne gav Vejle Kommune et solidt grundlag for efterfølgende at kunne træffe beslutning om tilpasningen af bybuslinjerne og omfanget af kørslen, der satte rammen om udbuddet af en ny 10-årig kontrakt på bybuskørslen i Vejle.