Program for strategisk leverandørsamarbejde

Hos PFA Pension

Projektet er med hjælp fra A-2 blevet gennemført igennem tæt samarbejde med en række udvalgte nøgle leverandører. Igennem analyser er de væsentligste udfordringer fundet og drøftet med PFAs samarbejdspartnere. Hver leverandør af sundhedsydelser har efterfølgende deltaget i Kaizen workshops hvor de sammen med PFA har identificeret og bekræftet løsningshypoteser og hvad der skal være sandt for at lykkes sammen.

Igennem en implementeringsperiode er det opnået en række positive resultater.

Resultaterne er bl.a. opnået igennem løsningstemaer som f.eks.:

  • Deling af data, transparens og systematisk problemløsning

  • Kapacitetsplanlægning, Sales & Operations planning møder

  • Forstærkede processer og øget proceseffektivitet

  • Nye samarbejdsaftaler og samarbejdsmodeller

  • Klare roller og ansvar

Udfordring

Det er afgørende at PFA løbende rykker tættere på deres nøgle samarbejdspartnere for at øge konkurrenceevnen og forbedre kunderejsen. Der skal desuden findes løsninger som kan forbedre den fælles økonomi, kvalitet og service.

Resultat

Igennem leverandørprogrammet har PFA optimeret deres værdikæder væsentligt – herunder, mere end 10 gange hurtigere gennemløbstid, +60% reduktion af varians i efterspørgsel, Øget kvalitet og +10% forbedret bundlinje