Optimere sekretærgruppes produktionsniveau

Privathospital

For at øge produktionsniveauet samt forbedre arbejdsgangen i sekretærgruppen har A-2 bidraget med:


 • Udvikling af kapacitetsplanlægnings værktøj der inddrager prognoser

 • Udvikling af målstyringsværktøj

 • Indførelse af daglige morgenmøder

 • Indførelse af ugentlige  målstyringsmøder

 • Planlægningstavle

 • Målstyringstavle

 • Kaizen kort

 • Workshops

 • Proces identificering og kortlægning

 • Handlingsplans katalogDerudover har A-2 har understøttet implementeringsprocessen ved at klæde lederne på til at kunne fuldføre og planlægge igangsættelse af forbedringspunkter. Således at Privathospitalet internt fremadrettet vil kunne igangsætte forbedringsprojekter.

Udfordring

Flere af sekretærerne i sekretærgruppen oplevede, at de ikke nåede i mål med deres notater, og at de bemandingsmæssigt lå lavt. 


Sekretærgruppen havde konstant en stigende bunke af notater, der gjorde at de altid var bagud. Den stigende bunke forårsagede et enormt arbejdspres og derved sænkede arbejdsglæden.


Formålet med projektet var derfor at skabe bedre arbejdsgange og øge produktionsniveauet.

Resultat

 • Produktivitet steget med 25% flere sager med samme bemanding

 • Bunken med notater er  blevet 20x mindre

 • Reduceret arbejdspres  samt bedre arbejdsforhold

 • Produktionsniveau transparens