Forenkling af produktfamilie

Hos Elcold

Elcold, som producerer displayfrysere, havde et sortiment, der inden projektet var præget af især forskellige landekrav og mange kundespecifikke ønsker som har genereret rigtig mange produktvarianter. Vores analyse viste at virksomheden tjente 80 af dækningsbidraget på 20% af varianterne.

A-2 gennemførte sammen med nøglemedarbejdere fra Elcold et forløb, hvor vi systematisk gennemarbejdede en udvalgt produktfamilie.

Projektet omfattede en markedssegmentering, egenskabs- og funktionsanalyse samt sanering af BOM og gennemgang af produktionsprocessen.

Med Simplimize har fået et stærkt værktøj til at skabe overblik og sikre et fremadrettet fokus på færre varianter, mindre kompleksitet og en smartere produktion.

Af konkrete resultater kan nævnes at man i dag kun laver en type kompressor, et standard display og samme inderbeholder i alle frysere. Se video om projektet her.

Udfordring

Mange varianter indenfor alle produktfamilier. Kundespecifik variantskabelsespunkt lå tidligt i produktionsprocessen, hvorfor det var vanskeligt at ændre i ordrerækkefølgen.

Resultat

Virksomheden ønsker at nedbringe kompleksiteten i alle led i selskabet værdikæde, herunder salg, produktion og produkt-udvikling.

Resultatet er lidt dyrere standardkomponenter, som mere end opvejes af lavere omkostninger i produktions-processen.