Samordning af varedistribution til kommunens arbejdspladser

Hos Odense Kommune

Idéen med samordnet varedistribution er, at alle leverandører leverer udvalgte varer på et varemodtag­el­ses­cen­ter i udkanten af byen, hvor varer fra forskellige leverandører til samme arbejdsplads/institution samles. Herefter leveres til den enkelte arbejdsplads efter eget valg 1 – 5 gange om ugen, hvormed der opnås færre transporter og færre kørte kilometer.

På baggrund af blandt andet fakturadata og en spørgeskemaundersøgelse hos de kommunale arbejdspladser, estimerede A-2 reduktionen i antal kørte kilometer som følge af samordnet varedistribution, samt hvor stor en andel af transporten, der kunne lægges til aften- og nattetimerne, hvor der er mindre trængsel end i dagtimerne. A-2 vurderede reduktionen i udledningen af CO2 og NOX som følge af de færre kørte kilometer, den mere stabile trafikafvikling i aften- og nattetimerne samt ved anvendelse af eldrevet transportkapacitet mellem varemodtagelsescenteret og kommunens arbejdspladser.

Endvidere lavede A-2 en overordnet vurdering af besparelserne ved lavere varepriser som følge af, at leverandører kun skal levere til én adresse fremfor mange kommunale arbejdspladser. 

A-2 udarbejdede også et overordnet skøn over omkostningerne ved at etablere og drive et varemodtagelsescenter.

Udfordring

Odense Kommune ønskede at reducere trængsel og forurening i Odense by, blandt andet via en samordnet distribution af varer til kommunens arbejdspladser, og havde behov for en analyse af potentiale og omkostninger herved.

Resultat

A-2’s analyse viste blandt andet et betydeligt potentiale for reduktion i antal kørte kilometer, omlægning til el-drevet varetransport, placering af transporten udenfor dagtimerne og dermed en væsentlig reduktion i udledningen af CO2 og NOX.