Forenkling af produktfamilie

Hos TRESU Group

I mere end 35 år har Tresu udviklet og produceret fleksible og brugertilpassede løsninger til den grafiske industri. Støt og roligt har virksomheden i landsbyen Bjert syd for Kolding øget omsætningen og den geografiske spredning og omsætter nu for mere end 600 mio. DKK med en eksportandel på 98%.

Væksten har været drevet af individuelle kundeønsker. Derfor står man i dag med en stor variation i produktprogrammet og en kompleks omkostningsstruktur. Det påvirker lønsomheden negativt med en væksten på toplinjen ikke afspejles tilsvarende i bundlinjen.

Tresu iværksatte derfor et Simplimize projekt i samarbejde med A-2. Projektet indledtes med en introduktion til de seks Simplimize værktøjer til forenkling af virksomhedens produktprogram. Introduktionen omfattede et workshopforløb, som på tværs af virksomhedens funktioner fik skabt en fælles referenceramme og sprog som grundlag for det efterfølgende projektforløb. Tresu konkrete produktgrupper blev forenklet og modulariserer. Arbejdet understøttes af målstyring så fremdrift og resultater kan dokumenteres og kommunikeres.

Resultatet af A-2’s implementering af Simplimize kan Tresu nu på udvalgte produkter nøjes med 8 standardvarianter mod tidligere flere hundrede og man ved, hvor kompleksitet opstår og hvad den koster virksomheden.

 

TRESU Group er en højt specialiseret virksomhed, der tilbyder fleksible, tilpassede løsninger til flexo-trykmaskiner og hjælpe-produkter til flexo-, digital- og offset-print til den grafiske industri. 

Virksomheden oplevede, før projektet, at stort set alle produkter i kammer produktfamilien var specialtilpassede. Man vurderede det muligt at forenkle og modularisere produktfamilien, men manglede en metode til at drive dette arbejde.

Valget faldt på Simplimize, som A-2 hjalp Tresu med at implementere. Fokus var hele vejen igennem på fælles sprog og nyt mindset omkring forenkling og modularisering. Og resultatet blev færre komponenter og flere standarddele. Afledt heraf forenklet salgsproces, mere simpel produktionsproces og bedre indkøb

Udfordring

Stort set hvert produkt har sin egen variant eller er kundespecifikt.
Kompleks salgs- og produktionsproces.
Dyre komponentindkøb, da det var svært at skabe volumen i indkøbene.

Resultat

Fra 400+ kammervarianter til 8 modulariserede kamre.

Det medfører ensrettet produktion og bedre indkøb.

Begge dele med omkostningsreduktion til følge