top of page

Banedanmark – udbudsplanlægning til IT-systemer

Banedanmark

Baggrund

Situation

Banedanmark er Danmarks største jernbaneinfrastrukturforvalter, der driver, vedligeholder og udvikler den statsejede jernbaneinfrastruktur. Banedanmarks IT-systemer er derfor noget som har stor betydning for forretningens operationelle aktiviteter.


Udfordring

Banedanmark stod over for opgradering af deres nuværende it-systemer. Forretningen havde derfor brug for støtte i forbindelse med udbud, der kunne sikre at deres IT-afdeling vil være fuldt ud

forberedt på at kunne understøtte driften af det/de nye systemer og dermed sikre effektiv anvendelse af applikationerne.


Formål

Formålet med projektet var at facilitere rollen som Lead ProcurementConsultant i forbindelse med identificering af de områder som ønskes udbudt og derfra varetage alle udbudsrelaterede aktiviteter i forbindelse med udbuddene.

Tilgang & Resultater

A-2 har bistået Banedanmark i forbindelse med udbud af koncernens administrative IT-systemer. Banedanmark har fået hjælp til at afdække (Referencen omfatter, men er ikke begrænset til, følgende serviceområder):

  • IT Service Management, Governance og Service Integration

  • Statens IT'srolle i forhold til Banedanmarks it-drift

  • In-sourcing af support og ADHOC

  • Udarbejdelse af Cloud-strategi

  • Direktiver og anbefalinger fra ministeriet og / eller andre offentlige myndigheder

  • Udarbejdelse af en foranalyse og udbudsplanlægning samt bistand med kravspecifikation

  • Markedsanalyse og hjælp til at finde egnede leverandører

  • Identifikation af de nødvendige systemtilpasninger, der muliggør reel konkurrence

  • Input til udformning af udbud og valg af udbudsform samt udarbejdelse af udbudsbekendtgørelse og andet materiale

Med støtte fra A-2 har Banedanmark fået udarbejdet og gennemført adskillige it-relaterede udbud. A-2 har dermed bidraget til en succesfuld implementering af understøttende værktøjer, der har sikret tilfredsstillende anvendelse af applikationerne.

Velliv logo.PNG

Peter Christiansen

Peter Christiansen

+45 28880106

bottom of page