Analyse af visiteret borgerbefordring

Hos 15+ Kommuner

Kommunerne er forpligtet til at stille befordring til rådighed til visiterede borgere på en række områder. Enkelte kommuner supplerer disse lovbundne kørselsordninger med frivillige ordninger. Uanset om der er tale om skal- eller kan-kørsel, er det et område, hvor man flere steder oplever stigende omkostninger, manglende overblik og retningslinjer.

A-2 har bidraget med bl.a. at:

  • skabe overblik over lovgrundlag, vedtagne serviceniveauer og visitationspraksis sammenholdt med faktisk kørsel

  • udarbejde tjekliste til visitatorer 

  • gå i dialog med vognmænd og trafikselskab

  • optimere ruter

  • forberede og gennemføre udbud, herunder designe og udarbejde udbudspakker

  • bistå med etablering af styrket økonomisk driftsstyring på befordringsområdet 

Udfordring

Stigende omkostninger til befordring af borgere til forskellige formål.

Uklare retningslinjer for visitation.Manglende indsigt i kvaliteten blandt leverandørerne (vognmænd).

Manglende koordinering og optimering på tværs af ordninger.

Resultat

Besparelse på befordring på 10%+. Bedre grundlag for udbud af befordringen, herunder dialog med vognmænd og trafikselskab.

Bedre overblik og dermed bedre forudsætning for koordination, optimering og styring af økonomi og befordringsaktiviteter.